Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia : Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia
 

 Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

 

 

 
Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie, Działanie 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Biuro Pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, a partnerami Uniwersytet Jagielloński i SGH. Projekt był realizowany w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
 
Celem projektu było przygotowanie administracji rządowej do tworzenia prawa antydyskryminacyjnego i monitorowania jego przestrzegania, do realizowania polityki państwa z uwzględnieniem zasady równości i uczynienia z niej standardu dobrego rządzenia.
 
Zadania SGH:
Szkoła Główna Handlowa jako jeden z dwóch partnerów w projekcie była odpowiedzialna za przeprowadzenie badań we wszystkich ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których celem było rozpoznanie, czy zasada równego traktowania pracowników w wymiarze płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, narodowości  jest realizowała w administracji centralnej. W szczególności następujące zadania zostały wykonane:
 • opracowano narzędzia badawcze i metodę badań
 • opracowano algorytm liczenia wskaźników Gender Index i Diversity Index, które posłużyły ocenie realizowanej polityki równości ze względu na płeć oraz inne cechy demograficzno-społeczne
 • dla każdego ministerstwa opracowano indywidualny raport oceniający politykę równości i różnorodności
 • stworzono ranking ministerstw pod względem wskaźników diversity
 • opracowano raport końcowy z badań w postaci opublikowanej książki: Polityka różnorodności w administracji centralnej,  red. Ewa Lisowska, SGH, Warszawa 2012 (książka jest dostępna w formacie pdf na stronie http://rownetraktowanie.gov.pl).
Zespół ekspercki:
 • prof. dr hab. Małgorzata FUSZARA, Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata DURSKA, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Renata SIEMIEŃSKA-ŻOCHOWSKA, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Irena E. KOTOWSKA, Zakład Demografii, Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
 • dr Anita ABRAMOWSKA-KMON, Zakład Demografii, Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
 • dr Magdalena MUSZYŃSKA, Zakład Demografii, Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
 • dr Ewa LISOWSKA, Zakład Zarządzania Międzynarodowego, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
Zespół projektowy:
 • dr Ewa LISOWSKA – Kierownik projektu – Zakład Zarządzania Międzynarodowego, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • mgr Małgorzata JASTRZĘBSKA – Pracownik administracyjny – Sekcja Księgowości i Obrotu Gotówkowego, Kwestura, SGH