Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja : Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja
 

 Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja

 

 

Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych
 
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
 
Celem ogólnym projektu była poprawa jakości świadczonych usług oraz wzrost efektywności obsługi klienta przez podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
 
Cele szczegółowe projektu obejmowały:
  • wzbogacenie wiedzy i podwyższenie kwalifikacji pracowników przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz innowacyjnych metod nauczania;
  • polepszenie organizacji pracy Urzędu, kreowanie postaw etycznych; nabycie praktycznych umiejętności podnoszących efektywność wykonywanych zadań;
  • nabycie umiejętności korzystania w przyszłości z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
W trakcie projektu przeszkolonych zostało 173 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa.
 
Rezultaty „twarde” projektu to:
  • 594 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach tradycyjnych (T), w stosunku do zakładanych 460 (przyrost o 29%);   
  • 1141 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach realizowanych metodą blended learning (BL), w stosunku do zakładanych 1015 (przyrost o 12%);   
  • 32 świadectw potwierdzających udział w szkoleniach językowych, w stosunku do zakładanych 29 (przyrost o 10%).
 
Rezultaty „miękkie” projektu zaprezentowano na poniższej grafice:
 


Projekt realizowany w partnerstwie:
  • Miasto Bełchatów – Lider projektu,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Partner projektu.
 
Zespół projektowy:
mgr Marcin DĄBROWSKI - Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Projektu, Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej, SGH
 
Okres realizacji projektu: 1.10.2008 r. – 31.12.2010 r.