Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR : O projekcie
Program doskonalenia kompetencji dla kierunku FiR
 

 O projekcie

 
​Niniejszy projekt jest realizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest dofinansowywany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.1./2014).
 
Ogólnie sformułowanym celem projektu jest doskonalenie u studentów kierunku Finanse i Rachunkowość kluczowych kompetencji zawodowych i analitycznych niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zawodów w obszarach finansowo-księgowych. Chodzi tutaj o te kompetencje, które w świetle obecnie posiadanej wiedzy są oczekiwane przez przedsiębiorców dla prawidłowego wykonywania pracy związanej z rachunkowością finansową lub z rachunkowością zarządczą.
 
Dążąc do realizacji powyżej wskazanego zamierzenia zostaną zrealizowane dwa zadania:
  1. organizacja staży dla 100 osób oraz
  2. organizacja certyfikowanych warsztatów z obsługi programów wykorzystywanych w obszarach finansowo księgowych (również dla 100 osób).
Realizacja projektu przewidziana jest na okres do IX.2015, przy czym ostatni miesiąc jest przewidziany na prace związane z zakończeniem projektu.
 
Według przyjętych założeń w projekt są lub będą zaangażowane następujące podmioty:
  • studenci SGH w Warszawie realizujący w ramach studiów stacjonarnych jeden z ostatnich dwóch semestrów studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość (jako beneficjenci projektu),
  • przedsiębiorcy współuczestniczący w organizacji staży dla studentów,
  • opiekunowie naukowi studentów odbywających staże,
  • dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w obszarach finansowo-księgowych,
  • kadra zarządzająca oraz komórki organizacyjne SGH w Warszawie.