Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Młodzi projektują zarządzanie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Młodzi projektują zarządzanie - Oferta dydaktyczna
 

 Informacje dla kandydatów

 
Projekt SGH „Młodzi projektują zarządzanie” oferuje możliwość studiowania na bezpłatnych studiach licencjackich w języku angielskim w SGH!
W latach 2011/2012 oraz 2012/2013, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oferuje 3-letnie studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w języku angielskim na dwóch specjalnościach:
 • przedsiębiorczość,    
 • zarządzanie projektami.
Dzięki wparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt SGH „Młodzi projektują zarządzanie” oferuje pierwszą i drugą edycję studiów całkowicie bezpłatnie!

Przedmioty realizowane w ramach projektu
Przedmioty podstawowe   
 • ekonomia międzynarodowa, filozofia, socjologia, finanse, geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, integracja europejska, nauka o państwie, makroekonomia I, makroekonomia II, matematyka, mikroekonomia I, mikroekonomia II, podstawy prawa, polityka gospodarcza i społeczna, rachunkowość, statystyka, wstęp do informatyki gospodarczej, zarządzanie, marketing.
Przedmioty kierunkowe   
 • analiza ekonomiczno-finansowa, badania marketingowe, badania operacyjne, biznes plan, finanse przedsiębiorstwa, nauka o przedsiębiorstwie, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, strategie konkurencji, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, zarządzenie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Przedmioty do wyboru, związane z kierunkiem zarządzanie   
 • strategie produktu i marki, zarządzanie jakością wyrobów, zarządzanie jakością usług, zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, marketing usług.Przedmioty w ramach specjalności do wyboru (specjalność – przedsiębiorczość)    etyka w biznesie, trening przedsiębiorczości, prawo pracy, kapitał wysokiego ryzyka, metody wyceny przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, socjologia komunikowania, podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, komunikacja marketingowa, strategie cen i dystrybucji, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, ocena projektów inwestycyjnych, przedsiębiorczość w sektorze publicznym, strategie rozwoju zrównoważonego, internacjonalizacja przedsiębiorstw.
Przedmioty w ramach specjalności do wyboru (specjalność – zarządzanie projektami)   
 • procesy, organizacja, komunikacja w zarządzaniu projektem, planowanie, alokacja zasobów i egzekwowanie w zarządzaniu projektami, budżetowanie, kontrola i ocena projektu, zarządzanie strategiczne portfelem projektów, zarządzanie jakością i czasem w projektach, finanse i rachunkowość w zarządzaniu projektem, zarządzanie ryzykiem i wartością projektu, zastosowanie systemów IT w projektach, zarządzanie w projektach developerskich, zarządzanie w projektach o charakterze publiczno-prywatnym, ocena efektywności projektu, studium wykonalności projektu, prawne aspekty kontraktowania i rozliczania projektu, inżynieria finansowa i aranżacja źródeł finansowania w realizacji projektu, wdrażanie projektów w instytucjach sektora publicznego.
Nowe przedmioty od 2013 roku

Rekrutacja na studia na kierunek Zarządzanie w języku angielskim w projekcie Młodzi projektują zarządzanie odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja ogólna na studia I stopnia do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Biura Rekrutacji.

Oferta dydaktyczna studiów licencjackich na kierunku Management realizowanym w ramach projektu Młodzi Projektują Zarządzanie została poszerzona o następujące przedmioty:  
 1. Management of Town Regeneration Processes;    
 2. Customer Behavior;   
 3. Mathematical Statistics I;   
 4. Entrepreneurship;    
 5. Civil Law;   
 6. Management Theory;  
 7. Human Capital Management;    
 8. Logistics Management;   
 9. Business Process Management;    
 10. Value Based Management;   
 11. Dividend Policy;  
 12. Investor Relations and Value Reporting;   
 13. Value Creation in the Service Economy;   
 14. Customer Value Management;   
 15. Management of Town Regeneration Processes;   
 16. Strategies of Town Development.
Folder informacyjny