Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Warsztaty podnoszące kompetencje miękkie : Warsztaty podnoszące kompetencje miękkie – Innowacyjna SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie - Warsztaty podnoszące kompetencje miękkie
 

 Warsztaty podnoszące kompetencje miękkie

 
Biuro projektu Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie we współpracy z Biurem ds. Absolwentów przeprowadziło cykliczne warsztaty podnoszące kompetencje miękkie studentów. Ich celem był rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji społecznych oraz wzmocnienie konkurencyjności studentów i absolwentów SGH na rynku pracy.
 
W okresie od listopada 2009 r. do kwietnia 2011 r. przeprowadzono pięć edycji warsztatów „Komunikacji interpersonalnej” dla studentów kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne oraz „Warsztatów menedżerskich” dla studentów kierunku zarządzanie.Projekt zakładał przeszkolenie 200 osób (100 z kierunku MIESI i 100 z kierunku zarządzanie) oraz wydanie 200 certyfikatów. Faktycznie w warsztatach uczestniczyło 199 osób. Jedna osoba z powodu choroby nie mogła wziąć udziału w zajęciach.
 
Została sporządzona analiza statystyczna i opracowany raport podsumowujący warsztaty. Zakładany poziom wzrostu kompetencji został osiągnięty, a uczestnicy warsztatów w anonimowych ankietach bardzo wysoko je ocenili.
 
Ramowy program warsztatów:
Warsztat menedżerski dla studentów kierunku zarządzanie:  
 • istota przywództwa,   
 • zarządzanie grupą/dynamika grupy pracowniczej,   
 • motywowanie siebie i zespołu,    
 • skuteczne rozwiązywanie konfliktów,    
 • zarządzanie sobą w czasie.
Warsztat komunikacji interpersonalnej dla studentów kierunku MIESI:   
 • komunikacja werbalna, pozawerbalna,   
 • komunikacja na poziomie jednostkowym i grupowym,   
 • komunikacja asertywna,   
 • aktywne słuchanie,   
 • współpraca w grupie,   
 • radzenie sobie ze stresem.
Podczas warsztatów uczestnicy spotkali się z takimi formami nauki jak: studia przypadku, symulacje, wymiana doświadczeń, ćwiczenia wykonywane indywidualnie oraz grupowo, scenki oraz dyskusja.
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu.