Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Płatne staże studenckie : Płatne staże studenckie – Innowacyjna SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie - Płatne staże studenckie
 

 Płatne staże studenckie

 
Podstawowe informacje dotyczące programu staży:
w ramach projektu Innowacyjna SGH=wiedza+doświadczenie umożliwiamy studentom i absolwentom SGH odbycie płatnych staży przy następujących założeniach:   
 • każdy staż trwa 3 miesiące,   
 • miesięczny czas pracy stażysty: 60 godzin,   
 • osoby odbywające staż otrzymają wynagrodzenie za pracę,  
 • regulamin programu staży,  
 • informacje dla studentów,  
 • nabór do bieżącej (ostatniej) edycji zakończył się.
Zasady kwalifikacji:stażystami mogą zostać osoby nieaktywne zawodowo, będące:   
 • w semestrze zimowym 2012/2013 studentami 3. roku (V lub VI sem.) studiów I stopnia SGH,   
 • w semestrze zimowym 2012/2013 studentami 2. roku (III lub IV sem.) studiów II stopnia SGH,   
 • absolwentami SGH, którzy ukończyli studia nie dawniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego, ale nadal są osobami uczącymi się lub kształcącymi się.
Cele programu:  
 • lepsze przygotowanie absolwentów SGH do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie praktycznych umiejętności zawodowych i pracy zespołowej oraz poznanie kultury organizacyjnej,    
 • obniżenie bezrobocia wśród osób kończących edukację poprzez motywowanie do aktywności zawodowej instrumentami finansowymi,    
 • umożliwienie uczestnikom programu nawiązania kontaktów zawodowych,   
 • budowa i umocnienie więzi uczelni z pracodawcami.
Realizacja całego programu:   
 • obejmie łącznie 200 osób z SGH (studenci 3. roku studiów I stopnia, 2. roku studiów II stopnia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia nie dawniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego, ale nadal są osobami uczącymi się lub kształcącymi się),   
 • realizowany jest w okresie: 09.2009–09.2013,    
 • lista pracodawców w programie staży w ramach projektu Innowacyjna SGH w 2013 r.,   
 • informacje dla pracodawców.