Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Bank studiów przypadku : Bank studiów przypadku – Innowacyjna SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie - Bank studiów przypadku
 

 Bank studiów przypadku SGH

 
Zbudowany został Bank studiów przypadku SGH. Narzędzie to umożliwi bliższe powiązanie programów nauczania z potrzebami rynku pracy, szczególnie na kierunkach ekonomia, zarządzanie oraz metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Praca ze studium przypadku to jedna z metod dydaktycznych, która aktywizuje studentów poprzez rozwijanie ich umiejętności przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobywanej wiedzy.
 
Bank studiów przypadku SGH jest jednym z zadań projektu Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Bank ten tworzą studia przypadku opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych SGH oraz słuchaczy studiów doktoranckich.
 
W ramach projektu opracowano 138 studiów przypadku, co w przeliczeniu odpowiada 360 godzinom zajęć wykorzystujących case studies.
Studia przypadku, trwające do 4 godzin dydaktycznych, przygotowane zostały według określonego szablonu składającego się z 3 części:  
  •  instrukcji realizacji,   
  • materiału dla studentów,   
  • materiału dla prowadzącego.
Z Banku studiów przypadku mogą korzystać na zajęciach dydaktycznych:   
  • studenci (w części dla nich przeznaczonej),   
  • nauczyciele akademiccy SGH.