Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ekoinnowacje w mieście : Ekoinnowacje w mieście – Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ekoinnowacje w mieście
 

 Ekoinnowacje w mieście

 

Realizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie projekt „Ekoinnowacje w mieście” powstał na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. Autorami projektu są prof. zw. dr hab. Marek Bryx oraz dr Dominika Brodowicz z Zakładu Inwestycji i Nieruchomości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji projektu:  lipiec 2013 – grudzień 2015.

 

 
Celem głównym Projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktyczno-naukowego uczelni w obszarze urbanistyki w okresie 2013-2015 przez stworzenie innowacyjnego produktu edukacyjnego zgodnego ze strategią Europa 2020 (czyli nowej specjalności międzykierunkowej „Ecoinnovations in the urban regeneration projects”).

 

Celem szczegółowym projektu jest: 

 • podniesienie kompetencji dydaktycznych, naukowych i językowych 12 pracowników naukowych (6 kobiet i 6 mężczyzn) i 2 lektorów języka angielskiego i 6 doktorantów (obecni słuchacze i doktoranci; osoby z otwartym przewodem, w tym przygotowujący się do obrony rozprawy doktorskiej; osoby które ukończyły studia doktoranckie; osoby z otwartym przewodem bez obrony pracy doktorskiej – 3 kobiety i 3 mężczyzn) w zakresie ekoinnowacji i rewitalizacji między IV kwartałem 2013 r. a III kwartałem 2014 r. 
 • wykształcenie 80 specjalistów w zakresie zastosowania ekoinnowacji w procesach rewitalizacji miast na anglojęzycznej specjalności na studiach II stopnia do IV kwartału 2015 r.
 • Zwiększenie praktycznych elementów w procesie dydaktycznym przez prowadzenie zajęć opartych na przykładach z życia gospodarczego, realizacje praktyk zawodowych oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych takich jak praca zespołowa.

Dwusemetralną specjalność „Ecoinnovations in the urban regeneration projects” tworzy sześć przedmiotów: 

 • 1. Eco-cities
 • 2. Green urban regeneration projects
 • 3. Green project funding
 • 4. Planning and management in eco-cities
 • 5. New models of urban entrepreneurship
 • 6. Making the 21st century cities

Dwa pierwsze przedmioty będą dostępne w ofercie dydaktycznej dla studentów już od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014.

 
Efektem kształcenia na tej specjalności jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie funkcjonowania, rozwoju i efektywnego zarządzania eko-miastami i stosowanymi w nich innowacyjnymi rozwiązaniami poprawiającymi jakość życia mieszkańców. Dzięki systemowi blended-learning studenci specjalności „Eco-innovations in the urban regeneration projects” poznają m.in. współczesne modele i strategie rozwoju eko-miast, mechanizmy finansowania eko-biznesu w globalnym otoczeniu, roli eko-innowacji w rozwoju rewitalizacji obszarów miejskich itp. Absolwenci tej specjalności będą m.in. posiadali umiejętność: 
 • dyskutowania nad innowacyjnymi rozwiązaniami usprawniającymi życie mieszkańców miast i poprawiającymi komfort życia na obszarach miejskich; 
 • kreowania innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań poprawiających jakość życia w mieście; 
 • porównywania i oceny strategii tzw. zielonych miast oraz stosowanych w nich innowacyjnych rozwiązań;
 • rozpoznawania i reagowania na społeczno-ekonomiczne wyzwania obszarów miejskich we współczesnym świecie;
 • tworzenia strategii rozwoju miasta uwzględniającej ekoinnowacje;
 • podejmowania decyzji w procesie zarządzania miastem; 
 • przygotowania profesjonalnych wniosków o finansowanie inwestycji proekologicznych;
 • oceny efektywności innowacyjnych instrumentów finansujących ekoinnowacyjne projekty inwestycyjne w miastach; 
 • oceny ryzyka w miejskich inwestycjach proekologicznych; 
 • oceny opłacalności realizacji projektów rewitalizacyjnych w miastach; 
 • tworzenia profesjonalnych projektów rewitalizacji miast.

Dla 10% najlepszych studentów specjalności „Ecoinnovations in the urban regeneration projects” są zapewnione płatne miesięczne praktyki w podmiotach zajmujących się ekoinnowacjami w Polsce.

 

Realizacja projektu odbywa się przy wsparciu kadry akademickiej z Florida Atlantic University (USA), Idaho State University (USA), Northeastern Illinois University (USA) oraz Fontys University (Holandia).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu.
 

 

 

 Informacje

 
 
 
 

 Wydarzenia