Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wykładowcy SGH z PO WERem : Rekrutacja
Wykładowcy SGH z PO WERem
 

 Rekrutacja

 
Uwaga! Zapisy do projektu zostały zakończone.


Aby wziąć udział w Projekcie należy:
 1. wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny​ (dostępny od 27.04.2017 r.)
  1. wybrać 2 szkolenia z 2 różnych obszarów (pierwszy wybór)
  2. wskazać zajęcia dydaktyczne, na których zamierza się wykorzystać pozyskane kompetencje
  3. ewentualnie wybrać dodatkowe szkolenia (drugi wybór), w przypadku nie zakwalifikowania się na szkolenia z pierwszego wyboru oraz zajęcia dydaktyczne, na których zamierza się wykorzystać pozyskane kompetencje
 2. dokonać autodiagnozy własnych kompetencji (pretest w formie elektronicznej)
 3. zostać zakwalifkowanym na szkolenia przez Komisję Rekrutacyjną
Kryteria rekrutacyjne:
 1. przynależność do grupy docelowej Projektu
 2. adekwatność szkoleń do prowadzonych zajęć dydaktycznych
 3. niezbędność w stosunku do posiadanych kompetencji
 4. kompleksowość wsparcia (wzięcie udziału w 2 szkoleniach z 2 różnych obszarów)
Komisja może wziąć pod uwagę dodatkowe kryteria, w tym w szczególności uzasadnienie wyboru szkoleń i motywację Kandydata/Kandydatki oraz (dla obszaru 5) liczbę i zakres dotychczas odbytych szkoleń z podobnej tematyki, w tym w szczególności dofinansowanych z funduszy europejskich. 

Jeśli powyższe kryteria merytoryczne są niewystarczające, Komisja może wziąć pod uwagę kryterium techniczne, tj. czas wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Kandydat/Kandydatka może dodatkowo zostać zaproszony/a do udziału w wywiadzie pogłębionym – rozmowie przeprowadzanej z Kandydatem/Kandydatką przez członka/ów Komisji Rekrutacyjnej.

Uwaga! Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Aby zapoznać się z tym dokumentem kliknij TUTAJ​.

 
 
​​

 

 Komisja Rekrutacyjna

 
​1. prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz - przewodnicząca Komisji
2. dr Stanisław Macioł
3. dr Lidia Staworzyńska
4. dr Katarzyna Mikołajczyk
5. dr Jacek Lewicki