Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wykładowcy SGH z PO WERem : Opis projektu
Wykładowcy SGH z PO WERem
 

 
Projekt „Wykładowcy SGH z PO WERem” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2017–31.03.2019.   
 

 Cel projektu

 
​​Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 119 (po zmianach w projekcie 137) przedstawicieli kadry akademickiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zastosowania nowoczesnych metod dydaktycznych, narzędzi IT i pracy z danymi, angażujących form kształcenia, wspierania studenta w rozwoju oraz komunikatywności i zastosowania języków obcych w pracy dydaktycznej.​
 

 Uczestnicy projektu

 
​Grupę docelową Projektu stanowią pracownicy SGH – nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne na prowadzenie dydaktyki, co najmniej na okres roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie, wraz z semestrem, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji.

Informacje na temat rekrutacji dostępne są TUTAJ​.
 

 Założenia projektu

 
Uczestnictwo w Projekcie obejmuje:
  1. ukończenie przez każdego uczestnika 2 szkoleń z 2 różnych obszarów tematycznych,
  2. udział w indywidualnych sesjach mentoringowych wspierających ugruntowanie pozyskanych kompetencji i modyfikację sylabusów do zajęć dydaktycznych,
  3. wdrożenie pozyskanych kompetencji w proces dydaktyczny poprzez realizację (bądź rozpoczęcie realizacji) semestru zajęć.  
 

 Obszary wsparcia

 
​Wsparcie udzielane w ramach Projektu obejmuje rozwój kompetencji poprzez szereg szkoleń realizowanych w zakresie następujących obszarów: 
  1. Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – metody pracy dydaktycznej 
  2. Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – angażujące formy kształcenia się oraz wspierania studentów w rozwoju 
  3. Innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – komunikatywność wykładowców SGH 
  4. Prowadzenia dydaktyki w języku obcym – kadra naukowo-dydaktyczna 
  5. Prowadzenia dydaktyki w języku obcym – lektorzy 
  6. Umiejętności informatycznych – wykorzystanie narzędzi IT w dydaktyce 
  7. Umiejętności informatycznych – wykorzystanie danych (Big data i IT) w dydaktyce
Szczegółowe opisy szkoleń realizowanych w projekcie dostępne są TUTAJ.
 

 Budżet projektu

 
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nr projektu: POWR.03.04.00-00-D165/16

​Budżet projektu: 818 146,49 zł.