Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wykładowcy SGH z PO WERem : Szkolenia-obszar7
Wykładowcy SGH z PO WERem
 

 Obszar 7. Wykorzystanie danych (Big data i IT) w dydaktyce

 
​​Szkolenie 7.1. Wprowadzenie do statystyki z programem Stata  szkolenie zagraniczne - ZREALIZOWANO

 
Szkolenie podstawowe z zakresu wykorzystania programu Stata do prowadzenia analiz statystycznych, obejmujące m.in. wprowadzanie, przekształcanie i rekodowanie danych, tworzenie i opisywanie zmiennych, testowanie hipotez oraz proste testy statystyczne dla zmiennych ilościowych: korelacje, t-test, test Manna-Whitneya, analiza wariacji i regresji. 

 
Liczba osób na szkoleniu – 8 
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 1 dzień + 2h indywidualnych sesji mentorskich
Termin realizacji szkolenia: 8 listopada 2017 r. 

 

 
Szkolenie 7.2. Zarządzanie danymi i analizy statystyczne z programem Stata – szkolenie zagraniczne - ZREALIZOWANO

 
Szkolenie rozszerzone (2-dniowe) z zakresu wykorzystania programu Stata do prowadzenia analiz statystycznych, wprowadzania danych, definiowania zmiennych, przekształcania i scalania danych, zastosowania modeli ścieżkowych oraz statystyk opisowych. Dodatkowy moduł poświęcono na wykorzystanie programu do graficznego przedstawiania danych.

 
Liczba osób na szkoleniu – 8 
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 2 dni + 2h indywidualnych sesji mentorskich​
Termin realizacji szkolenia: 6-7 grudnia 2017 r. 

 

 
Szkolenie 7.3. Analiza danych jakościowych z programem nVivo - ZREALIZOWANO​

 
Intensywny i praktyczny kurs pracy z danymi tekstowymi, obejmujący: efektywne, w tym wizualne, kodowanie danych, kategoryzowanie danych, tworzenie zmiennych, mapowanie i strukturyzowanie danych, segregację danych w węzły oraz tworzenie diagramów badawczych i socjogramów. Uczestnicy mają możliwość pracy nad danymi z własnych projektów badawczych. 

 
Liczba osób na szkoleniu – 8 
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 2 dni + 2h indywidualnych sesji mentorskich
Termin realizacji szkolenia: 19-20 marca 2019 r.

 

 
Szkolenie 7.4. Analiza statystyczna danych z Excelem​ - ZREALIZOWANO


Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH mające na celu wzmocnienie kompetencji polegających na wykorzystaniu MS Excel do analizy i przetwarzania danych ilościowych uzyskiwanych z pomiarów wysiłkowych podczas zajęć wychowania fizycznego. 

Liczba osób na szkoleniu – 12 
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 2 dni + 1h indywidualnych sesji mentorskich
Termin realizacji szkolenia: 2 listopada, 6 grudnia 2018 r.