Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wykładowcy SGH z PO WERem : Szkolenia-obszar6
Wykładowcy SGH z PO WERem
 

 Obszar 6. Wykorzystanie narzędzi IT w dydaktyce

 
​​Szkolenie 6.1. Wykorzystanie nowych technologii i aplikacji smartfonowych w edukacji - ZREALIZOWANO

 
Uczestnicy szkolenia poznają możliwości, jakie niosą nowe technologie w dziedzinie edukacji – katalog nowoczesnych aplikacji, e-narzędzi i programów, które uatrakcyjnią proces dydaktyczny, pomogą zweryfikować wiedzę studenta oraz usystematyzują przekazywane treści (np. quizy do szybkiego sprawdzania zdobytej wiedzy, programy graficzne do obróbki danych, narzędzia do montażu filmów itp.) Każde z tych narzędzi będzie można wykorzystać na tablecie lub smartfonie, co pozwoli znacznie ograniczyć bariery dostępu do sprzętu na zajęciach dydaktycznych. 

 
Liczba osób na szkoleniu – 12 
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 16 h +2h indywidualnych sesji mentorskich
Termin realizacji szkolenia: 25-26.09.2017 

 

 
Szkolenie 6.2. Wirtualne środowisko nauczania i nowoczesne technologie w dydaktyce (e-learning, blended learning) - ZREALIZOWANO

 
Celem szkolenie jest zaznajomienie uczestników z nowoczesnymi, efektywnymi, cyfrowymi metodami edukacyjnymi, takimi jak e-learning czy blended learning. Kursy e-learningowe są wciąż udoskonalane mają coraz nowsze możliwości i mogą być bardzo ciekawą alternatywną dla skutecznego procesu edukacyjnego. Są też odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia studentów. Blended learning to metoda kształcenia łącząca metodę tradycyjną nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Jest zróżnicowana w zależności od treści kursu, potrzeb studentów i preferencji prowadzącego. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia, z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników, a organizacja czasu jest swobodna dzięki zajęciom zdalnym. 

 
Liczba osób na szkoleniu – 12
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 8 h + 2h indywidualnych sesji mentorskich
Termin realizacji szkolenia: 31 stycznia 2018 r.

 

 
Szkolenie 6.3 Wizualizacja danych i data storytelling jako podstawowe narzędzia wykładowcy  - ZREALIZOWANO​

 
Szkolenie zapewni zdobycie podstawowych kwalifikacji z wizualizacji, statystyki, zbierania, przetwarzania i analizowania danych (w szczególności Big Data), wiedzy o dedykowanych narzędziach informatycznych i podstawach informatyki oraz umiejętności w prezentowaniu danych. Umożliwi uzyskanie kompetencji pozwalających na samodzielne opracowywanie w sposób skuteczny i komunikatywny różnorodnych projektów z zakresu data storytellingu oraz ich koordynację. Big Data pozwoli szybko wydobywać precyzyjną wiedzę potrzebną w biznesie, nauce, polityce czy marketingu, a jej istotą jest umiejętność zrozumiałego i przekonującego wizualizowania danych. Szkolenie zapewni uzyskanie wiedzy wystarczającej do samodzielnej realizacji projektów edukacyjnych wykorzystujących analizę Big Data. 

 
Liczba osób na szkoleniu – 12 
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 48 h + 2h indywidualnych sesji mentorskich
Termin realizacji szkolenia: 24, 26 października oraz 7, 9, 1 i 23 listopada 2018 r.

 

 
 
Szkolenie 6.4. Monitorowanie intensywności wysiłku fizycznego z wykorzystaniem paratury pomiarowej - ZREALIZOWANO

 
Celem szkolenie jest zaznajomienie uczestników z nowoczesnymi metodami pomiarowymi, badającymi wysiłek fizyczny podczas zajęć wychowania fizycznego. Szkolenie jest adresowane  szczególności do nauczycieli akademickich zatrudnionych w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH. Szkolenie składa się z 2 części: część wyjazdowa w ośrodku szkoleniowym - 3 dni, część realizowana w Warszawie - 1 dzień. 
 
Liczba osób na szkoleniu – 12
Liczba grup – 1 
Czas szkolenia – 4 dni
Termin realizacji szkolenia: 24-26 września oraz 6 października 2018 r.