Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Wykładowcy SGH z PO WERem : Szkolenia-obszar4
Wykładowcy SGH z PO WERem
 

 Obszar 4. Prowadzenie dydaktyki w języku obcym dla kadry naukowo-dydaktycznej

 
​​Szkolenie 4.1. Kurs języka angielskiego - ZREALIZOWANO​

Celem kursu jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy leksykalno-gramatycznej słuchaczy, wymaganej do podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego z B2 na C1 wg ESKOJ. Wobec rosnącego popytu na programy kształcenia realizowane w językach obcych, wykonanie tego zadania ma kluczowe znaczenie dla rozwoju instytucjonalnego kadry SGH. Uczestnicy kursów nabędą umiejętności posługiwania się językiem angielskim ogólnym i specjalistycznym w zakresie ekonomii, płynnego wypowiadania się, przygotowywania prezentacji dotyczących bieżących problemów gospodarczych, a także streszczania informacji – odtwarzania zawartych w nich tez i wyjaśnień. 

Liczba osób na szkoleniu – 6 
Liczba grup - 4
Czas szkolenia – 60 h 
Termin realizacji szkolenia: 
- grupa nr 1 od 23 czerwca 2017 r. do 2 marca 2018 r.
- grupa nr 2 od 27 czerwca 2017 r. do 16 lutego 2018 r.
- grupa nr 3 od 4 października 2017 r. do 28 marca 2018 r.
- grupa nr 4 - od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2019 r.


Szkolenie 4.2. Kurs języka niemieckiego - ODWOŁANO

Celem kursu jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy leksykalno-gramatycznej słuchaczy, wymaganej do podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego z B2 na C1 wg ESKOJ. Wobec rosnącego popytu na programy kształcenia realizowane w językach obcych, wykonanie tego zadania ma kluczowe znaczenie dla rozwoju instytucjonalnego kadry SGH. Uczestnicy kursów nabędą umiejętności posługiwania się językiem niemieckim ogólnym i specjalistycznym w zakresie ekonomii, płynnego wypowiadania się, przygotowywania prezentacji dotyczących bieżących problemów gospodarczych, a także streszczania informacji – odtwarzania zawartych w nich tez i wyjaśnień. 

Liczba osób na szkoleniu – 6 
Liczba grup – 1 lub 2 
Czas szkolenia – 60 h 
Termin realizacji szkolenia: VI 2017- IX 2018