Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Plan kierunku : Plan kierunku – Kierunek na Zarządzanie Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Plan kierunku
 

 Plan kierunku

 
​Program studiów dąży do ukształtowania optymalnych relacji pomiędzy wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, zapewniającymi absolwentom wysoką zdolność do funkcjonowania we współczesnych realiach organizacji i przedsiębiorstw. ​
 
Poniżej znajduje się kompletny plan studiów na kierunku Zarządzanie projektami, zaakceptowany przez Senat SGH na podstawie Uchwały nr 252/2018. Treść Uchwały znajduje się US_nr_252_z_25_kwietnia_2018_programy_i_plany_studiow.pdftutaj, plan studiów I-go i II-go stopnia w SGH na rok akademicki 2018/2019 znajduje się US_nr_252_z_25_kwietnia_2018_zal_programy_i_plany_studiow.pdftutaj (opis Kierunku na s. 87).
 
​Semestr studiów ​Sygnatura przedmiotu ​Nazwa przedmiotu ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS

 

 

 I

​210130 ​ekonomia ​30 ​4,5
​225050 ​rachunkowość projektów ​30 ​3
​225060 ​podstawy organizacji i zarządzania ​30 ​3
​225020 ​wprowadzenie do zarządzania projektami ​30 ​3
​225130 ​zarządzanie procesami biznesowymi ​30 ​3
​209050 ​zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem ​30 ​3
​225110 ​zarządzanie przedsiębiorstwem ​30 ​3
​225090 kierowanie ludźmi w projektach​ ​30 ​3
​język obcy ​60 ​4,5
​razem ​300* ​30

 

 

 II​

​210120 ​prawne podstawy zarządzania projektami ​30 ​4,5
​225120 ​zarządzanie wieloma projektami ​30 ​3
​225030 ​finansowe aspekty projektów ​30 ​3
​225100 ​zarządzanie przebiegiem projektu ​30 ​3
​225040 ​metodyki i standardy zarządzania projektami ​30 ​4,5
​225070 ​organizacja działalności projektowej ​30 ​3
​225080 ryzyko i interesariusze w zarządzaniu projektami​ ​30 ​3
​język obcy ​60 ​6
razem ​270 ​30

 III

​225000 ​budowa i rozwój biur zarządzania projektami ​30 ​3
​225010 ​controlling projektów ​30 ​4
​przedmioty fakultatywne związane z kierunkiem ​150 ​15
​22... ​seminarium magisterskie ​30 ​8
​razem ​240 30​

 IV​​

​przedmioty fakultatywne z oferty uczelni ​150 ​15
​praktyka zawodowa** ​- ​3
​22... ​seminarium magisterskie ​30 ​12
​razem ​180 ​30
​ Ogółem I–IV ​990 ​120
 
* Student na I semestrze ma też obowiązek odbyć następujące szkolenia: ochrona własności intelektualnej – podstawy (4 godziny, e-learning), BHP (5 godzin, e-learning), informatyczne (2 godziny) oraz biblioteczne (2 godziny, e-learning), o ile nie ukończył ich na studiach pierwszego stopnia w SGH.
** Praktyka może być realizowana na 3-4 semestrze studiów

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg