Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku : Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku – Kierunek na Zarządzanie Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku
 

 Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku

 
Realizowane w ramach projektu studia umożliwią wykształcenie absolwentów gotowych do pełnienia odpowiedzialnych funkcji kierowników oraz członków zespołów projektowych – ambitnych i aktywnych w działaniu, wyposażonych w najlepszą wiedzę i praktyczne umiejętności zgodne z wymaganiami profesjonalnymi na międzynarodowym poziomie, zapewniające im przygotowanie do: 
 • pracy na rynku krajowym i zagranicznym, 
 • podejmowanie dalszych studiów, 
 • podejmowania inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze biznesowym, ale także społecznym i obywatelskim. 
 ​
Uzyskanie przez absolwentów kierunku fachowych kompetencji w zakresie zarządzania projektami umożliwi im rozwój zawodowy w ważnym i pożądanym na rynku pracy obszarze specjalizacji, a zatrudniającym ich pracodawcom pozwoli na wykorzystanie ich umiejętności w celu realizacji celów statutowych, budowania trwałych przewag konkurencyjnych oraz innych innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych.  
 
Kilka faktów o zarządzaniu projektami:

 • Udział działalności projektowej w gospodarce rośnie systematycznie na przestrzeni ostatnich 100 lat
 • Badania Banku Światowego wskazały, że ok. 25% światowego produktu krajowego brutto (PKB), tzn. ok. 50 bilionów USD, jest prawie w całości wynikiem projektów
 • W gospodarkach krajach rozwiniętych projektyfikacja osiąga już dzisiaj wyższy poziom np. w Niemczech 34,7%, w Norwegii 32,6%, a w Islandii 27,7%
 • W niektórych gospodarkach wschodzących poziom projektyfikacji przekracza 30%: w Indiach jest to 34%, a w Chinach aż 45%
 • Szacuje się, że za 10 lat będzie to w skali świata 35%
 • Wartość sektora zarządzania projektami wzrośnie w tym czasie o 6,61 biliona USD.​ 

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania projektami znajduje potwierdzenie w ogólnoświatowych raportach badawczych takich jak: "Project Management Job Growth and Talent Gap 2017-2027" oraz "Earning Power. Project Management Salary Survey 10th ".


                            


Według szacunków Project Management Instutite, 51 mln ludzi na całym świecie jest zaangażowanych w zarządzanie projektami. Szacuje się przy tym, że do 2020 r. na świecie powstanie ok. 15,7 mln stanowisk pracy dla kierowników projektów w najważniejszych sektorach.

Zawód kierowników projektów jest interesujący, prestiżowy i dobrze opłacany np.:

 • Szwajcaria - $ 130 000  /  Australia - $ 108 546 /

 • Stany Zjednoczone - $ 108 200 / Wielka Brytania - $ 92 221 /

 • Niemcy - $ 87 245 / Polska - $ 38 966    

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg