Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Partnerzy kierunku : Partnerzy kierunku – Kierunek na Zarządzanie Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Partnerzy kierunku
 

 Partnerzy kierunku

 
​​​W ramach projektu została podjęta współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowanie i realizację kierunku Zarządzanie Projektami tak aby w jak największym stopniu odzwierciedlał on aktualne i przyszłe wymagania względem osób zajmujących stanowiska kierowników projektów oraz innych członków personelu projektowego.  

Informujemy, że partnerami Kierunku zostały następujące organizacje:

​International Project Management Polska (IPMA Polska)

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. IPMA Polska posiada w ofercie certyfikację, konferencję, seminaria, warsztaty czy szkolenia, zrzesza również pasjonatów zarządzania projektami w grupach regionalnych i young crew, a także wydaje publikacje tłumaczone z oryginałów, lub przygotowuje własne. Dla IPMA Polska oferta międzynarodowa jest podstawą działania, jednakże Stowarzyszenie stara się rozwijać w ró​żnych kierunkach, biorąc pod uwagę uwarunkowania i potrzeby lokalne. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy o zarządzaniu projektami, oraz organizacji wdrażających zarządzanie projektowe.​                                                                                                       
CRM.jpg www.ipma.pl
​Project Management Institute Polska (PMI Polska)
 

Project Management Institute (PMI) to wiodąca międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami. Opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP), promuje zwiększanie rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki. Kreator nowych trendów i dobrych praktyk zarządzania projektami.                                                           

PMI-Polska.png 
 
www.pmi.org.pl​
​Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
 

Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. jest najstarszą Akredytowana Organizacja Szkoleniowa (ATO) w zakresie PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, ITIL, Change Management, CHAMPS2, MoP i MoV oraz jedyną w Polsce Akredytowaną Organizacją Doradczą. Od 20 lat skutecznie implementuje rozwiązania anglosaskiego systemu zarządzania Państwem i gospodarką, wypracowane przez Office of Government Commerce UK (Axelos Ltd.). Prowadzi szkolenia, certyfikacje, doradztwo i wdrożenia kompleksowych rozwiązań zarządzania projektami, programami, portfelami, ryzykiem, IT, zmianą i wartością.                                                                                             


CRM-logo.jpg www.crm.com.pl
 
Przedstawiciele organizacji zostali zaangażowani do współpracy przy opisaniu założeń programowych kierunku Zarządzania Projektami oraz - w przyszłości - do tworzenia szczegółowych sylabusów, materiałów wykładowych, w tym studiów przypadków opartych na praktycznych przykładach i współprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. 

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg