Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Opis kierunku : Opis kierunku – Kierunek na Zarządzanie Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Opis kierunku
 

 Opis kierunku

 

Kierunek został uruchomiony 12 kwietnia 2017 roku, kiedy to Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia kierunku Zarządzanie Projektami do oferty dydaktycznej dla studentów drugiego stopnia studiów (US_nr_130_z_12_kwietnia_2017_kierunek_zarzadanie_projektami.pdfpobierz) oraz określł efekty kształcenia dla niego (US_nr_130_z_12_kwietnia_2017_zal_kierunek_zarzadanie_projektami_efekty_ksztalcenia.pdfpobierz).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 60 studentów i studentek studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie Projektami w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw oczekiwanych przez pracodawców w zakresie zarządzania złożonymi, innowacyjnymi przedsięwzięciami, jakimi są projekty. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy PO WER jakim jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.   
 
Projekt jest realizowany w okresie VI 2016 r - III 2021 i obejmuje swoim zakresem przygotowanie dokumentacji kierunku, opracowanie materiałów dydaktycznych, przeprowadzenie rekrutacji studentów oraz realizację pierwszego, pełnego, dwuletniego cyklu kształcenia zakończonego obroną prac magisterskich i uzyskaniem stopnia magistra przez grupę co najmniej 50 studentów i studentek kierunku. 
 
Zajęcia na studiach będą trwały cztery semestry, począwszy od roku akademickiego 2018/2019.  
 

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg