Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Korzyści ze studiowania na kierunku : Korzyści ze studiowania na kierunku – Kierunek na Zarządzanie Projektami | Szkoła główna Handlowa w Warszawie
Korzyści ze studiowania na kierunku
 

 Korzyści ze studiowania na kierunku

 
Program kształcenia na kierunku Zarządzanie Projektami oparty będzie na globalnych doświadczeniach i najlepszych praktykach opisanych w międzynarodowych standardach zarządzania projektami opracowanych przez stowarzyszenia specjalistów i pracodawców: Project Management Institute (obecne w 200 krajach, 477 tys. członków), International Project Management Association (najstarsze stowarzyszenie zarządzania projektami, 60 organizacji członkowskich na świecie) oraz brytyjskiej administracji publicznej (Office of Government Commerce, Axelos).

Kompetencje objęte programem studiów dotyczyć będą trzech kluczowych obszarów profesjonalnego zarządzania projektami: 
 • przebiegu projektu (definiowanie, planowanie, sterowanie projektem), 
 • zagadnień organizacyjnych (zarządzanie strategiczne, organizacja projektowa, metodyki zarządzania projektami, modele dojrzałości projektowej, zarządzanie portfelem i programami projektów), 
 • zagadnień „miękkich” (m.in. kierowanie zespołem projektowym, negocjacje, komunikowanie w projekcie, angażowanie interesariuszy). 
​Ukończenie kierunku przygotuje absolwentów do starania się o uznane na międzynarodowym rynku pracy certyfikaty zawodowe: PRINCE2, PMI PMP, IPMA A-B-C-D oraz IPMA-Student i inne. Przyszli absolwenci kierunku Zarządzanie Projektami w trakcie kształcenia nabędą odpowiednie, komplementarne z ich dotychczasowym wykształceniem na studiach I stopnia, kompetencje, dostosowane do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – takie, które umożliwią w efekcie zdobycie pracy, rozwój zawodowy oraz uchronią przed wysokim bezrobociem coraz częściej odnotowywanym wśród młodych absolwentów uczelni wyższych.

W odróżnieniu od dotychczasowej oferty z zakresu zarządzania projektami w SGH w Warszawie Kierunek na Zarządzanie Projektami oferuje kompleksowy program nauczania w całości zorientowany na rozwijanie kompetencji profesjonalnego kierownika projektu. W programie studiów przewidziano liczne zajęcia z partnerami z praktyki gospodarczej. Program nauczania opiera się na nowych przedmiotach wykładowych i ćwiczeniowych, tworzonych wspólnie z przedstawicielaim partnerów, które pozwolą na rozwinięcie kompetencji projektowych oczekiwanych na rynku pracy. 
Program studiów zaprojektowano w sposób pozwalający na skuteczne budowanie wiedzy i umiejętności projektowych, począwszy od podstawowych do specjalistycznych zagadnień zarządzania projektami. 
 
Studenci kierunku mają możliwość skorzystania z programu tutorskiego, pozwalającego na pogłębienie i intensyfikację współpracy studentów i nauczycieli akademickich z zakresu kształcenia w dziedzinie zarządzania projektami. Wsparcie to będzie obejmowało następujące działania: 
 • informowanie studentów o perspektywach i ścieżkach kariery z zakresu zarządzania projektami, 
 • doradztwo w sprawie kształtowania indywidualnego planu studiów: co do wyboru przedmiotów, ich sekwencji itd., 
 • pomoc w zakresie wyboru problematyki pracy magisterskiej i doradztwo przy jej opracowywaniu, 
 • konsultacje fachowe z zakresu zarządzania projektami,
 • możliwość udziału w przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych Katedry, 
 • doradztwo i pomoc w sprawie dodatkowych przedsięwzięć podnoszących kwalifikacje: wybór lektur, udział w szkoleniach itp.,
 • przygotowanie do dalszych etapów kariery zawodowej,
 • informowanie o możliwościach certyfikacji kwalifikacji, członkowstwa w stowarzyszeniach fachowych, możliwościach zatrudnienia itp.

  

 
FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj.jpg