Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Akademia Kreatywności i Innowacji SGH : Program Startup Business Development
Akademia Kreatywności i Innowacji SGH
 

 Program Startup Business Development

 
Jeżeli chcesz założyć startup to nauczymy Ciebie jak zrobić to skutecznie krok po kroku. 

Program Startup Business Development jest przeznaczony dla tych osób, które chciały by założyć stratup ale nie wiedzą dokąd zmierzają i jak wyruszyć w podróż. Nasz program da Ci odpowiedź na najważniejsze pytania, pozwoli skonkretyzować pomysł, podsunie gotowe przepisy na osiągnięcie sukcesu we własnym biznesie. 

Program Startup Business Development jest intensywnym programem akceleracyjnym, który pozwoli Ci przekuć pomysł na konkretne rozwiązania biznesowe, a następnie zweryfikować ich poprawność. Pomysł to dopiero początek pracy nad startupem - potrzebujesz wiedzy, doradztwa i know-how, wszystko to znajdziesz w tym programie. 

Dlaczego warto? 
 
Ponieważ nauczysz się identyfikować nisze rynkowe, w których możesz stworzyć nowy biznes. 

Ponieważ nauczysz się praktycznych umiejętności związanych z planowaniem biznesu. 

Ponieważ nauczysz się jak efektywnie zaprezentować swój pomysł inwestorowi. 

Ponieważ przekonasz się, że planowanie biznesowe nie jest skomplikowane. 

Ponieważ zorganizujemy Tobie spotkanie z inwestorami - oczywście tylko dla najlepszych! 
 

 
Czego się nauczysz? 
 
Jak analizować możliwości rynkowe. 

Jak przygotować się do prezentacji dla inwestora. 

Jak obronić swój pomysł na biznes. 
 

 
Jak będzie wyglądał program kursu? 
 
Harmonogram pracy w edycji kursu. 
 
Etap 1. Rekrutacja 
 
Warsztaty i zajęcia prowadzimy w niweilkich - 15 osobowych - grupach. Na podstawie kryteriów przedstawionych w regulaminie rekrutacji wybierzemy 15 najlepszych osób. 
 
Etap 2. Kwestie formalne 
 
Ponieważ jest to projekt finansowany ze środków UE musimy ogarnąć kilka kwestii formalnych związanych z zebraniem Twoich danych osobowych (zakres danych osobowych objętych przetwarzaniem jest opisany w regulaminie projektu i załącznikach) oraz zrobić bilans Twoich kompetencji. 
 
Etap 3. Intensywne szkolenie 
 
Program szkoleniowy, termin i miejsce szkolenia będzie podane w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty.
Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatowej i będą obejmowały: 

Wprowadzenie do planowania biznesowego (32h) - podczas tego warsztatu nauczysz się identyfikować możliwości rynkowe i optymalnie zaplanować swój biznes. 

Gra symulacyjna (32h) - podczas trzech sesji gry i sesji podsumowującej będziesz weryfikować efektywność swoich decyzji biznesowych. 

Przygotowanie do prezentacji inwestorskich (32h) - podczas tego warsztatu nauczysz się technik efektywnej prezentacji i obrony swoich pomysłów biznesowych. 

Wizyta studyjna - podczas wizyty studyjnej obejrzymy jak wyglądają instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i będziesz miał możliwość porozmawiania z przedsiębiorcami korzystającymi z tego wsparcia, tak aby poznać jego specyfikę. 

Weryfikacja pomysłów biznesowych (32h) - podczas tych warsztatów będziesz miał(a) możliwość zoptymalizowania swoich pomysłów tak aby były one skalowalne, efektywne i zgodne z metodyką lean startup. 

Etap 4. Przedstawienie wyników pracy przed komisją 

Końcowy materiał zostanie przedstawiony komisji, która wspólnie z Tobą dokona jego oceny pod kątem adekwatności i realności zamierzeń. 

Etap 5. Zakończenie kursu 

Jeszcze kilka drobnych formalności na koniec. Po zaliczeniu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu "Startup Business Development". 

Dodatkowe informacje 

W trakcie projektu planujemy zorganizować 15 edycji kursu. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Terminy naborów do każdej z nich oraz szczegółowy harmonogram zajęć (udzielanego wsparcia) będzie umieszczony w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami​.

Program został powołany Zarządzeniem Rektora SGH nr 1z dnia 29 marca 2017.