Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program Responsibility Management

 
Dlaczego warto? 
 
Będziesz miał/a możliwość wykorzystania wiedzy z SGH do rozwiązywania faktycznych problemów biznesowych związanych z odpowiedzialnym zarzadzaniem. 

 
Będziesz współpracować z przedsiębiorstwami i pomagać im w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań z zakresu odpowiedzialnego zarządzania. 
 
 
Czego się nauczysz? 

 
Identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze wdrożeniem rozwiązań z zakresu odpowiedzialnego zarządzania.   

 
Współpracy z osobami z innych branż gospodarki 
 
Wykorzystywać swoją wiedzę efektywnie

 
Jak będzie wyglądał program kursu? 
  
Harmonogram pracy w edycji kursu. 
 
Etap 1. Rekrutacja 
 
Na podstawie kryteriów przedstawionych w regulaminie rekrutacji wybierzemy 6 najlepszych osób. 
 
 
Etap 2. Kwestie formalne 

Jest to projekt finansowany ze środków UE i musimy dopilnować kilka kwestii formalnych związanych z zebraniem Twoich danych osobowych (zakres danych osobowych objętych przetwarzaniem jest opisany w regulaminie projektu i załącznikach) oraz zrobić bilans Twoich kompetencji. 
 

Etap 3. Intensywne szkolenie 
Dwudniowy program szkoleniowy (16 godzin), termin i miejsce szkolenia będzie podane w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty.
Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatowej i będą obejmowały: 
 
Responsible Management (8h) - podczas tego warsztatu nauczysz się, czym dokładnie jest odpowiedzialne zarządzanie i jak jest realizowane w strategii i funkcjonowaniu firmy. Będziemy omawiać przykłady przedsiębiorstw, które wdrażając koncepcję odpowiedzialnego zarządzania odniosły sukces oraz takie, które działając nieetycznie i nieodpowiedzialnie naraziły się na poważne kłopoty. 
 
Opportunities in social entrepreneurship (4h) - podczas tego warsztatu nauczysz się, jak są tworzone i jak działają przedsiębiorstwa społeczne. Okazuje się, że można łączyć dbałość o środowisko i społeczeństwo z dobrymi wynikami finansowymi. 
 
Business Development (4h) - podczas tego warsztatu nauczysz się, jak opracować strategie i plan ich wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem wymogów odpowiedzialnego zarządzania. 

Etap 4. Spotkanie z zamawiającym 
W tym etapie spotkamy się z przedstawicielami firm lub instytucji, dla których opracujesz z partnerem lub partnerką założenia dla wdrożenia rozwiązana z zakresu odpowiedzialnego zarządzania, w tym także społecznej odpowiedzialności biznesu, komunikowania z interesariuszami, zrównoważonego rozwoju, etyki w firmie czy raportowania pozafinansowego obejmujące: 
  • diagnozę problemów odpowiedzialnego zarządzania 
  • model biznesowego wdrożenia rozwiązania z zakresu odpowiedzialnego zarządzania 
Etap 5. Praca w zespole i wsparcie mentorów 

Po zleceniu zadania będziesz miał(a) za zadanie opracowanie tych dokumentów w oparciu o Twoją wiedzę, doświadczenie oraz przy wsparciu mentorów, którzy pomogą Tobie w rozwiązaniu problemów. Mentorzy będą wspierali Ciebie w obszarach: 
  • ​marketing (20h) 
  • finanse (20h)
  • business development (20h)
Etap 6. Przedstawienie wyników pracy przed komisją 

Końcowy materiał zostanie przedstawiony komisji, która wspólnie z Tobą dokona jego oceny pod kątem adekwatności i realności zamierzeń. 

Etap 7. Zakończenie kursu 

Jeszcze kilka drobnych formalności na koniec. Po zaliczeniu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu "Responsible Management". 

Dodatkowe informacje 

W trakcie projektu planujemy zorganizować 15 edycji kursu. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Terminy naborów do każdej z nich oraz szczegółowy harmonogram zajęć (udzielanego wsparcia) będzie umieszczony w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami​.

Program został powołany Zarządzeniem Rektora SGH nr 14 z dnia 29 marca 2017.