Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program Design Thinking Hub

 
​​Dlaczego warto? 

Ponieważ będziesz miał/a możliwość wykorzystania wiedzy z SGH do rozwiązywania faktycznych problemów biznesowych. 

Ponieważ będziesz współpracować z polskimi designerami oraz inżynierami i pomożesz im w opracowaniu koncepcji wdrożenia innowacji produktowej. 

Czego się nauczysz? 

Identyfikowania i rozwiązywania problemów według metodyki design thinking 

Współpracy z osobami z innych branż gospodarki 

Wykorzystywać swoją wiedzę efektywnie


Jak będzie wyglądał program kursu? 

Harmonogram pracy w edycji kursu. 

Etap 1. Rekrutacja 

Na podstawie kryteriów przedstawionych w regulaminie rekrutacji wybierzemy 6 najlepszych osób. 

Etap 2. Kwestie formalne 

Ponieważ jest to projekt finansowany ze środków UE musimy ogarnąć kilka kwestii formalnych związanych z zebraniem Twoich danych osobowych (zakres danych osobowych objętych przetwarzaniem jest opisany w regulaminie projektu i załącznikach) oraz zrobić bilans Twoich kompetencji. 

Etap 3. Intensywne szkolenie 

Dwudniowy program szkoleniowy (2 razy 8 godzin), termin i miejsce szkolenia będzie podane w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatowej i będą obejmowały: 

Metodykę Design Thinking (8h) - podczas tego warsztatu nauczysz się tej bardzo efektywnej metody identyfikowania i rozwiązywania problemów. 

Badanie potencjału innowacji (4h) - podczas tego warsztatu nauczysz się identyfikować potencjał rynkowy innowacji oraz poznasz modele biznesowe dla wdrażania innowacji. 

Wdrażanie innowacji (4h) - podczas tego warsztatu dowiesz się o źródłach finansowania wdrażania innowacji, nauczysz się przedstawiania pomysłu biznesowego według CANVAS Business Model oraz dowiesz się jak efektywnie oszacować zapotrzebowanie na kapitał. 

Etap 4. Spotkanie z zamawiającym 

W tym etapie spotkamy się z designerami i inżynierami, którzy przedstawią koncepcję innowacji, dla której będziesz miał(a) za zadanie opracować z partnerem lub partnerką: 
  • strategię marketingową dla wdrażanej innowacji 
  • model biznesowy dla wdrażanej innowacji 
  • tabelę przepływów finansowych związanych z wdrożeniem innowacji 
Etap 5. Praca w zespole i wsparcie mentorów 

Po zleceniu zadania będziesz miał(a) za zadanie opracowanie tych trzech dokumentów w oparciu o Twoją wiedzę, doświadczenie oraz przy wsparciu mentorów, którzy pomogą Tobie w rozwiązaniu problemów. Mentorzy będą wspierali Ciebie w obszarach: 
  • ​marketing (20h) 
  • finanse (20h)
  • business development (20h)
Etap 6. Przedstawienie wyników pracy przed komisją 

Końcowy materiał zostanie przedstawiony komisji, która wspólnie z Tobą dokona jego oceny pod kątem adekwatności i realności zamierzeń. 

Etap 7. Zakończenie kursu 

Jeszcze kilka drobnych formalności na koniec. Po zaliczeniu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu "Design Thinking HUB". 


Dodatkowe informacje 

W trakcie projektu planujemy zorganizować 15 edycji kursu. Terminy naborów do każdej z nich oraz szczegółowy harmonogram zajęć (udzielanego wsparcia) będzie umieszczony w zakładce Aktualne Nabory i Dokumenty

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Program został powołany Zarządzeniem Rektora SGH nr 13 z dnia 29 marca 2017.