Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 

Obowiązki Działu Obsługi Projektów odnoszą się do kolejnych faz życia projektu. 

W fazie inicjowania projektu Dział jest odpowiedzialny za:

 • informowanie o ogłoszonych konkursach,
 • poszukiwanie możliwych źródeł finansowania projektów.

Obowiązki Działu odnoszące się do fazy planowania projektu to:

 • analiza instrukcji, regulaminów i kryteriów oceny,
 • weryfikacja zgodności projektu z wymogami konkursowymi,
 • gromadzenie i opracowanie ogólnych informacji dotyczących Uczelni,
 • kompletowanie dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie.

W fazie realizacji projektu Dział jest odpowiedzialny za:

 • przygotowywanie dokumentów: wniosków, umów itp.,
 • kontakty z innymi jednostkami administracji Uczelni 

oraz we współpracy z Działem Księgowości Projektowej:

 • wydatkowanie środków,
 • rozliczanie budżetu projektu.


Szczegółowe zadania ramowe Działu Obsługi Projektów zawiera §63 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013r.

 
 

 działania jednostki

 
 • zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczych, zarządczych i inwestycyjnych w SGH dla projektów finansowanych ze źródeł krajowych, międzynarodowych oraz z funduszy strukturalnych.