Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Inne programy : Inne programy – Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Inne programy
 

 Inne programy

 
 

 SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

 

Celem programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

 • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów
 • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia
 • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie.

WYMIAR CZASOWY PROGRAMU

Termin składania wniosków: 15.12.2020

Realizacja projektów: 1.05.2021 – 1.09.2023

BUDŻET PROJEKTU

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 PLN a maksymalnie 800 000 PLN .Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski.Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową można znaleźć tutaj. ​

 

 Interreg Europa Środkowa

 
Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.

Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 246 mln euro.

W programie wyróżniono następujące osie priorytetowe:
 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje.
 2. Konkurencyjność małych i  średnich przedsiębiorstw.
 3. Gospodarka niskoemisyjna.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
W programie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów lub regionów UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia - Pomorze Przednie, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia), Włochy (Piemont, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romagna).

W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów będzie pochodziło z krajów objętych programem.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku partnerów polskich. Dla partnerów z krajów Europy Zachodniej dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Rekomendowana długość trwania projektu to od 30 do 36 miesięcy. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.
 

 International Visegrad Fund (IVF)

 
O granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego mogą aplikować instytucje z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry).

Celem  programów prowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest wzmocnienie więzi między regionami i między ludźmi.

Wybrane Programy w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:
 • Visegrad Grants (Granty Wyszehradzkie),
 • Strategic Grants (Granty Strategiczne),
 • Visegrad+.

Projekty finansowane w ramach Programów, powinny wpisywać się w jedną z kategorii:
 • współpraca kulturalna,
 • wymiana naukowa i badania,
 • edukacja,
 • wymiana młodzieży,
 • promocja turystyki,
 • współpraca transgraniczna.

Główne kryteria wyboru projektów:
 • dopasowanie do celów Funduszu,
 • wartość dodana pod kątem budowania współpracy partnerskiej,
 • jakość i oddziaływanie projektu,
 • wpływ na budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • doświadczenie partnerów i zgodność misji partnerów z celami projektu.
Większość beneficjentów to organizacje pozarządowe, władze lokalne, szkoły wyższe, szkoły i inne instytucje publiczne oraz osoby indywidualne.

Wniosek należy przygotować w języku angielskim.

 
VISEGRAD GRANTS (GRANTY WYSZEHRADZKIE)

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 miesięcy
Dofinansowanie: maksymalnie 100%
Terminy zamknięcia konkursów: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października
W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów. 

Więcej informacji

STRATEGIC GRANTS (GRANTY STRATEGICZNE)

Celem jest wsparcie długoterminowych projektów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy
Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.
Dofinansowanie: maksymalnie 100%
Termin zamknięcia konkursu: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października

Więcej informacji


VISEGRAD+
Program jest skierowany na wsparcie projektów, które przyczyniają się do demokratyzacji i transformacji w wybranych regionach i krajach zachodnich Bałkanów.
Czas trwania projektu: maksymalnie 18 miesięcy
Wartość dofinansowania do projektu:  nie ma limitu, ale średnia wartość to €20,000.
Termin zamknięcia konkursu:  1 lutego, 1 czerwca, 1 października
Więcej informacji

KOSZTY KWALIFIKOWANE: 
 • druk i kolportaż materiałów związanych z realizacją projektu, 
 • wynajem powierzchni i inne tego typu techniczne wydatki,
 • wynagrodzenia ekspertów,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • koszty transportu,
 • koszty tłumaczeń,
 • koszty działań promocyjnych,
 • tworzenie i aktualizacja stron internetowych,
 • koszty pośrednie (15%). 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE w większości projektów IVF to:

 • inwestycje kapitałowe,
 • koszty wnioskodawcy takie jak prąd, gaz, woda, telefon itp., 
 • koszty własne instytucji (wynajem własnych pomieszczeń), 
 • koszty pracy osób zatrudnionych w instytucji lub wszelkie koszty związane z zatrudnieniem w oparciu o kodeks pracy, w tym diety, umowy - zlecenia itp.
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.