Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Załóż firmę - mazowiecki program promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży ZPORR 2.5 : Załóż firmę – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Załóż firmę - mazowiecki program promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży ZPORR 2.5
 

 Załóż firmę

 
Załóż firmę - mazowiecki program promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży ZPORR 2.5

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości.

Kierownik projektu – dr Maciej Wieloch
Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 22.08.2006.
Okres realizacji projektu: 01.08.2006 – 15.09.2008
Kwota dofinansowania: 591 353 PLN.

Beneficjenci Ostateczni:
  • osoby w wieku do 25 lat, priorytetowo traktowano młodzież do 25 roku życia niezarejestrowana jako bezrobotni
  • w projekcie uczestniczyło 16 osób, w tym 8 kobiet i 8 mężczyzn

Cel projektu: promocja i wspieranie przedsiębiorczości oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej wśród beneficjentów ostatecznych.

Rezultaty:
  • zrealizowano działania związane z promocją i rekrutacją Beneficjentów Ostatecznych
  • udzielono wsparcia szkoleniowo-doradczego w okresie od 18.11.2006 do 30.11. 2007
  • w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r. uruchomiono punkt informacyjno-szkoleniowy działający przy Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Wykorzystania Funduszy Europejskich
  • założono 16 mikro-przedsiębiorstw;- zorganizowano w dniu 04.12.2007 r. w SGH Dzień Promocji Przedsiębiorczości, poświęcony między innymi prezentacji mikro-przedsiębiorstw działających w ramach projektu
  • w ramach Dnia Promocji w SGH odbyła się konferencja zatytułowana „Dobre praktyki związane z przedsiębiorczością”