Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Transfer Wiedzy – analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji ZPORR 2.6 : Transfer wiedzy – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Transfer Wiedzy – analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji ZPORR 2.6
 

 transfer wiedzy

 
Transfer Wiedzy – analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji ZPORR 2.6   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjności i Transfer Wiedzy.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzenna WeresaUmowa na realizację projektu została podpisana w dniu 05.05.2006.Okres realizacji projektu: 01.05.2006 – 30.09.2007.Kwota dofinansowania: 530 722 PLN.

Cel projektu: analiza stanu współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a gospodarką na terenie Mazowsza, w tym efektywności procesów transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do sektora komercyjnego, dla potrzeb stworzenia Regionalnej Strategii Innowacyjnej.

Realizacja projektu objęła:
  • badania ankietowe w grupie wszystkich instytucji naukowych województwa mazowieckiego dotyczące wykorzystania różnych form powiązań z gospodarką;
  • warsztaty dla przedstawicieli świata nauki prezentujące możliwości komercjalizacji wiedzy i korzyści;- wywiady w instytucjach wyróżniających się pod względem transfery technologii;
  • ekspertyzy, prezentujące różne europejskie systemy wspierania współpracy nauki z biznesem;
  • seminarium poświęcone transferowi wiedzy;- publikacje wyników badań.
Rezultaty projektu:
  • wspomaganie i skuteczna komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych;
  • przeprowadzenie badania stanu powiązań nauki z gospodarką;
  • analiza możliwych rozwiązań instytucjonalnych wspierających transfer technologii z jednostek naukowych do przedsiębiorstw.
Informacje o osiągniętych rezultatach zostały przekazane do publicznej wiadomości (media, strona główna Uczelni, periodyki naukowe).

Wyniki badania przeprowadzonego w obszarze województwa mazowieckiego z założenia są reprezentatywne tylko dla tego regionu, a wnioski dostosowane do charakterystyki tego regionu. Inne regiony, dysponujące już własnymi strategiami, będą mogły skorzystać z przeprowadzonych w ramach projektu badań dotyczących wspierania współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami.

www.efs.gov.pl                 
www.europa.eu.pl