Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet SPO RZL 1.6 : Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet SPO RZL 1.6
 

 Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet SPO RZL 1.6

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

Projekt realizowany w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą (lider projektu).

Ze strony SGH projekt koordynują:
dr Ewa Lisowska ewa.lisowska (w domenie sgh.waw.pl)
dr Rafał Kasprzak rafal.kasprzak (w domenie sgh.waw.pl)

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 10.11.2006 r.
Okres realizacji projektu: 01.11.2006 – 31.03.2008Wartość projektu: 48 360 071,64 PLN.
Beneficjenci Ostateczni - kobiety w wieku 30-45 lat posiadające wykształcenie średnie, policealne lub wyższe:
  • planujące powrót do pracy
  • poszukujące pracy
  • planujące przekwalifikowanie w związku z problemami ze znalezieniem pracy
  • planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Cel projektu: wypracowanie nowych metod aktywnej pomocy kobietom bezrobotnym, które chcą uruchomić własną działalność gospodarczą oraz stworzenie sieci doradztwa zawodowego dla kobiet i grup reprezentujących ich interesy (organizacji).

Realizacja:
  • przeprowadzenie szkoleń dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (przeprowadzono 262 cyklicznych szkoleń; każdy cykl trwał 12 dni po 69 godzin zajęć)
  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • konkurs na najlepsze pomysły uruchomienia własnej działalności, laureatkom przyznano jednorazowe granty na realizację ich projektów. Nowopowstałe przedsiębiorstwa zostały objęte indywidualnym doradztwem
Zadania i obowiązki SGH:
  • opracowanie programów dydaktycznych
  • organizacja i prowadzenie szkoleń od strony merytorycznej
  • zapewnienie kadry, posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zaplanowanych zajęć- zapewnienie właściwej merytorycznej kontroli nad pracą trenerów i doradców.
Więcej informacji