Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Gender Index EQUAL : Gender Index EQUAL – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Gender Index EQUAL
 

 Gender Index EQUAL

 
Projekt został przygotowany w ramach inicjatywy EQUALL Temat G – Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Projekt realizowany w partnerstwie z Przedstawicielem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (Administrator Partnerstwa na rzecz Rozwoju), Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (partner Stowarzyszony), SGH, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Derm-Service Pologne, Fundacją Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa, Międzynarodowym Forum Kobiet.
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (przyjęty rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz.U. nr 189, poz. 1948) oraz Uzupełnienie Programu przyjęte rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia. Uzupełnienia programu operacyjnego - Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz.U. nr 214, poz. 2172).

Ze strony SGH projekt koordynuje:
dr Ewa Lisowska ewa.lisowska (w domienie sgh.waw.pl)

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 29.06.2005 r.
Okres realizacji projektu: październik 2005 - maj 2007
Wartość projektu: 7 199 999,05 PLN.

Grupa docelowa:
  • pracodawcy sektora prywatnego (w związku z możliwościami, ale równocześnie wymogami, jakie stawia rynek pracy UE, pracodawcy powinni stać się kluczową grupą w aktywnej realizacji polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn)
  • grupa kobiet zatrudniona w sektorze prywatnym (aby kobiety stały się aktywnymi partnerkami w przeciw działaniu dyskryminacji i walce o równy dostęp do miejsc pracy, zarobków i awansu zawodowego, konieczne jest, aby ich świadomość, wiedza oraz zainteresowanie problemami dyskryminacji zdecydowanie wzrosło).
Rezultaty:
  • stworzenie wskaźnika syntetycznej analizy sytuacji kobiet w miejscu pracy - Gender Indem
  • opracowanie listy polskich firm z najlepszą polityką dla kobiet, przewodnika dobrych praktyk dla pracodawców na temat równouprawnienia w miejscu pracy
  • stworzenia sieci trenerów z zakresu równouprawnienia kobiet
  • stworzenie modelu szkoleniowego dla pracodawców w zakresie równouprawnienia.
Zadania SGH:
  • zarządzanie merytoryczne projektem
  • odpowiedzialność za opracowanie wskaźnika syntetycznego Gender Index
  • przeprowadzenie badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w firmach zgłoszonych na konkurs Firma Równych Szans 2006- sporządzenie rankingu firm w oparciu o wskaźnik Gender Index oraz analizę wyników badań
  • upowszechnienie wiedzy (w grudniu 2007 r. opublikowano Raport Końcowy pod red. naukową dr Ewy Lisowskiej).
Projekt Gender Index realizowany jest przy udziale środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Strona internetowa projektu