Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu SPO RZL 1.1 : Efektywność usług i instrumentów rynku pracy – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu SPO RZL 1.1
 

 Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu SPO RZL 1.1

 
Projekt realizowany w ramach SPO RZL Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1. – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Projekt realizowany przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Realizatorem projektu jest Szkoła Główna Handlowa (Instytut Gospodarstwa Społecznego) wraz z firmą ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Pracy. Ze strony SGH w projekcie uczestniczą pracownicy Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Katedry Socjologii Ekonomicznej oraz Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej.

Kierownictwo objął dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH, a koordynacją bieżących zadań zajmuje się mgr Paweł Kubicki - kontakt: pawel.kubicki (w domenie sgh.waw.pl)

Okres realizacji projektu: grudzień 2006 - październik 2007
Wartość projektu: 757 114,00 PLN
Beneficjenci Ostateczni:
  • pracownicy powiatowych urzędów pracy odpowiedzialni za stosowanie usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych
  • osoby korzystających z usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji
  • instytucje szkoleniowe, instytucje wydające licencje, organizatorzy studiów podyplomowych i pracodawcy organizujący staże lub przygotowanie zawodowe
  • pracodawcy zatrudniający osoby, które skorzystały z usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji
Cel projektu: przeprowadzenie badań efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych i opracowanie rekomendacji dot. modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności tych usług i instrumentów oraz modyfikacji sposobu definiowania i mierzenia efektywności tych usług i instrumentów.

Rezultaty:
  • wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w opracowanym Raporcie Końcowym, sporządzonym po zakończeniu projektu
  • wyniki są wykorzystywane w toku dalszych prac nad doskonaleniem usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych.
Projekt „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych” jest realizowany przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i jest jednym z zadań zawartych w Planie Wydatków Departamentu Rynku Pracyfinansowanych z Funduszu Pracy na rok 2006 – poz. 1.2.a (Zadania realizowane w ramach Działania 1.1., schemat a, SPO RZL – projekty planowane).