Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning SPO RZL 1.1 : Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP – Fundusze Europejskie 2004-2006 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Fundusze europejskie 2004-2006 - Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning SPO RZL 1.1
 

 Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy

 
Projekt „Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Celem projektu jest doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia poprzez szkolenia z zastosowaniem metody „ blended learning”.
W projekcie uczestniczyły w ramach partnerstwa Powiatowe Urzędy Pracy ze Świętochłowic, Zabrza, Chorzowa, Katowic, Gliwic, Tych, Bytomia, Siemianowic Śląskich oraz Rudy Śląskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach.

Ze strony SGH w projekcie uczestniczy Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej www.cren.pl. Pełnomocnikiem Rektora ds. koordynacji projektu jest mgr Marcin Dąbrowski

Umowa o dofinasowanie projektu została podpisana w dniu 01.02.2006 r. pomiędzy Instytucją Wdrażającą – Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Liderem Projektu – Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach

Okres realizacji projektu: 01.02.2006 – 31.03.2007

Rezultaty - przeszkolenie 296 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (szkolenia prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania z Katowic)

Więcej informacji

www.efs.gov.pl                             www.europa.eu.int