Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
 

 Złożone wnioski w roku 2021

 
​1. Do konkursów Preludium 20 i Opus 21 zamkniętych w czerwcu 2021r. złożono w podziale na Kolegia i inne jednostki:
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 1 wniosek
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie –  1 wniosek
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 9 wniosków
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 2 wnioski
 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 3 wnioski
 • Szkoła Doktorska - 3 wnioski
 

 Złożone wnioski w roku 2020

 
 
1. Do konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4 zamkniętych w marcu 2020 r. złożono w podziale na kolegia: 

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 1 wniosek,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 1 wniosek,
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 1 wniosek.

Planowane rozstrzygnięcie: wrzesień 2020r.

2. Do konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19, zamkniętych w czerwcu 2020 r. złożono w podziale na kolegia i inne jednostki:
 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 4 wnioski,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 5 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 3 wnioski, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 7 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 4 wnioski
 • Szkoła Doktorska - 1 wniosek,
 • ORSE - 1 wniosek.

Planowane rozstrzygnięcie: grudzień 2020r.

3. Do konkursu DAINA 2, zamkniętego we wrześniu 2020 r. złożono w podziale na kolegia: 

 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - 1 wniosek,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 1 wniosek.
Planowane rozstrzygniecie do końca maja 2021 r.

4. Do konkursu Sonata Bis 10 zamkniętego we wrześniu 2020 r. złożono 1 wniosek z ramienia Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Planowane rozstrzygnięcie nie później niż w marcu 2021 r.

5. Do konkursu Miniatura 4 zamkniętego we wrześniu 2020 r. złożono w podziale na kolegia:

 • Kolegium Gospodarki Światowej - 2 wnioski,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 1 wniosek.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione w terminie 4 miesięcy od dnia złożeniu wniosku.

6. Do konkursów OPUS 20, SONATA 16, Beethoven Classic 4 zamkniętych w grudniu 2020 r. złożono w podziale na kolegia:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 6 wniosków,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 3 wnioski,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 2 wnioski, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 11 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 5 wniosków

Planowane rozstrzygnięcie najpóźniej w czerwcu 2021 r. (OPUS i SONATA), do końca października 2021 r. (Beethoven Classic).


 

 Złozone wnioski w konkursach w roku 2019

 
1. Do konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA15, zamkniętych w dn. 17 grudnia 2019r. złożono łącznie 38 wniosków, z czego:
 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 8 wniosków,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 8 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 3 wnioski, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 7 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 10 wniosków.
 • Szkoła Doktorska - 2 wnioski.
Planowane rozstrzygniecie w czerwcu 2020r.


2. Do konkursów OPIS 17 i PRELUDIUM 17, zamkniętych w dniu 17 czerwca złożono łącznie 17 wniosków:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 5 wniosków,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 3 wnioski,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 2 wnioski, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 4 wnioski,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 3 wnioski.

Planowane rozstrzygnięcie w grudniu 2019 r.

3. Do konkursu ETIUDA 7 zamkniętego w dniu 16 marca złożono 1 wniosek z ramienia Kolegium Zarządzania i Finansów.

Planowane rozstrzygnięcie we wrześniu 2019 r.
 

 Złożone wnioski w konkursach w roku 2018

 
​​​1. Do konkursów zamkniętych w dniu 15 grudnia 2018 r.  złożono łącznie 25 wniosków:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 9 wniosków,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 8 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 6 wniosków, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 6 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 5 wniosków.

Rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec 2019 r.2. Do konkursów zamkniętych w dniu 17 wrzesnia 2018 r.  złożono 1 wniosek do konkursu SONATA BIS 8 przewidywany do realizacji w Kolegium Analiz Ekonomicznych.


Rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2019 r.


3. Do konkursów zamkniętych w dniu 15 czerwca 2018 r.  (OPUS 15, PRELUDIUM 15) złożono łącznie 16 wniosków, w tym:


 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 8 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 1 wniosek, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 1 wniosek,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 2 wnioski,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 4 wnioski.
Planowane rozstrzygnięcie do 15 grudnia 2018 r.


4. Do konkursów zamkniętych w dniu 15 marca 2018 r.  (ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2) złożono łącznie 4 wnioski, w tym:

 • Kolegium Gospodarki Światowej - 1 wniosek,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 3 wnioski.

Planowane rozstrzygnięcie do 15 września 2018 r.

 

 Złożone wnioski w konkursach w roku 2017

 

Do konkursu Miniatura 1, gdzie nabor odbywał się w trybie ciągłym, w roku 2017 złożono 6 wniosków, w tym:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 2 wnioski,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 1 wniosek, 
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 3 wnioski.


Do konkursów zamkniętych w dniu 15 grudnia 2017 r.  (OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1) złożono łącznie 21 wniosków, w tym:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 8 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 3 wnioski, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 4 wnioski,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 3 wnioski,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 3 wnioski.


Do konkursów zamkniętych w dniu 22 września 2017 r.  (SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 8) złożono łącznie 5 wniosków, w tym:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 2 wnioski,
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 2 wnioski,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 1 wniosek.

Do konkursów zamkniętych w dniu 22 czerwca br (OPUS 13 i PRELUDIUM 13) złożono łącznie 38 wniosków, w tym:
 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - 10 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 10 wniosków, 
 • Kolegium Gospodarki Światowej - 9 wniosków,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 6 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - 3 wnioski.

Do konkursu ETIUDA 4, będącego konkursem na stypendia doktorskie, zamkniętego w dniu 22 marca 2017 r  złożono łącznie 3 wnioski. 

 

 Złożone wnioski w konkursach w roku 2016

 
​Do konkursów zamkniętych w dniu 15 marca 2016 r  złożono łącznie pięć wniosków, w tym:
 • w konkursie FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – trzy wnioski,
 • w konkursie ETIUDA 4  na stypendia doktorskie – dwa wnioski.


Do konkursów zamkniętych w dniu 15 czerwca 2016 r. złożono łącznie 33 wnioski projektowe, w tym:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych – 12 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 8 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społecznego  – 7 wniosków,
 • Kolegium Gospodarki Światowej – 3 wnioski,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 3 wnioski.    


​Do konkursów zamkniętych w dniu 15 września 2016 r  złożono łącznie 4 wnioski projektowe:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych - trzy wnioski
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - jeden wniosek.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów zaplanowany jest na marzec 2017 r.  


​Do konkursów zamkniętych w dniu 15 grudnia 2016 roku złożono łącznie 34 wnioski na projekty badawcze, w tym: 

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych – 10 wniosków,
 • Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – 7 wniosków,
 • Kolegium Ekonomiczno-Społecznego – 3 wniosków,
 • Kolegium Gospodarki Światowej – 8 wnioski,
 • Kolegium Zarządzania i Finansów – 6 wnioski.

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów zaplanowany jest na czerwiec 2017 r.

 

 Złożone wnioski w konkursach w roku 2015

 
​Do konkursów Narodowego Centrum Nauki kończących się 15 września pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej złożyli łącznie cztery wnioski projektowe, w tym:  

 • w konkursie SONATA BIS 5 - dwa wnioski,
 • w konkursie HARMONIA 7 - dwa wnioski.

Do konkursów Narodowego Centrum Nauki kończących się 16 czerwca pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej złożyli łącznie 33 wnioski projektowe, w tym:

 • w konkursie OPUS 9 – 23 wnioski,
 • w konkursie PRELUDIUM 9 – 6 wniosków,
 • w konkursie SONATA 9  - 4 wnioski.

Do konkursów Narodowego Centrum Nauki kończących się 16 marca pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej złożyli łącznie pięć wniosków projektowych, w tym:

 • w konkursie FUGA 4 - dwa wnioski,
 • w konkursie ETIUDA 3 - trzy wnioski.

 

 Złożone wnioski w konkursach w roku 2014

 
​Do konkursów Narodowego Centrum Nauki kończących się w dn. 15 grudnia br. pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej złożyli łącznie 31 wniosków projektowych, w tym:
 • 22 wnioski do konkursu OPUS 8,
 • trzy wnioski do konkursu PRELUDIUM 8,
 • pięć wniosków do konkursu SONATA 8,
 • jeden wniosek do konkursu BEETHOVEN. 


Do konkursów kończących się w dn. 16 września pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej złożyli:
 • dwa wnioski do konkursu Sonata Bis 4,
 • jeden wniosek do konkursu Harmonia 6.


Do konkursów kończących się w dn. 17 czerwca pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej złożyli:
 • 22 wnioski do konkursu OPUS 7,
 • sześć wniosków do konkursu PRELUDIUM 7,
 • trzy wnioski do konkursu SONATA 7.


W konkursie ETIUDA 2, w którym nabór był prowadzony do 17 marca, pracownicy SGH złożyli trzy wnioski, z których jeden otrzymał dofinansowanie.