Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
 

 Wyniki konkursów

 
 
 
 

 Wyniki Konkursów OPUS 20

 
​OPUS 20 dr hab. Anna Visvizi​ Kolegium Ekonomiczno-Społeczne​ Smart cities: modelowanie, indeksacja i analiza konkurencyjności inteligentnego miasta. 314 516​ zł
​​OPUS 20 ​dr hab. Michał Rubaszek ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Konsorcjum: 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych; 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa;
Dynamika gazu ziemnego w kontekście transformacji sektora energetycznego ​328 760 zł
​​OPUS 20 ​prof. dr hab. Adam Jarosław Szyszka ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
Konsorcjum: 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Gospodarki Światowej; 2. Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii;
Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce. ​795 464 zł
​OPUS 20 ​prof. dr hab. Piotr Józef Błędowski ​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Gospodarstwa domowe w czasach koronawirusa. Praca zawodowa, edukacja i wsparcie w warunkach niepewności ​526 400 zł
 
 

 Wyniki konkursów OPUS i Preludium 19

 
​NCN ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów Preludium i Opus. 
Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

​OPUS 19 ​​dr hab. Dobromił Serwa ​Kolegium Analiz Ekonomicznych
Egzogeniczne i endogeniczne determinanty ryzyka systemowego w systemie finansowym
​352 800​ zł
​OPUS 19
​dr hab. Michał Brzoza-Brzezina ​Kolegium Analiz Ekonomicznych Polityka makroekonomiczna i redystrybucyjna w czasie pandemii ​​447 120 zł
​OPUS 19
​dr hab. Adam Mrozowicki ​ konsorcjum: 1. Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych - Lider; 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - Partner COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego ​1 207 277 zł
​PRELUDIUM 19
​mgr Kamil Klupa ​Kolegium Zarządzania i Finansów ​  Wpływ udziału Skarbu Państwa w sektorze bankowym na ryzyko systemowe oraz możliwości stosowania mechanizmu resolution ​118 800 zł
 
Serdecznie gratulujemy!


 

 Wyniki konkursu Miniatura 4

 

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor Janinie Petelczyc z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, która pozyskała finanoswanie na badania kwestionariuszowe, a tym samym realizację swojego działania naukowego "Indywidualne decyzje inwestycyjne w kontekście percepcji ryzyk środowiskowych" w kwocie 12 100 zł.

 

 wyniki konkursu Etiuda 8

 
Laureatem konkursu z ramienia SGH jest Pan mgr Marcin Wroński, który bedzie realziował w Kolegium Gospodarki Światowej projekt Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład oraz strukturę majątku gospodarstw domowych w Polsce na kwotę 146 304 zł. Serdecznie gratulujemy
 

 wyniki konkursów opus i preludium 18

 
​NCN ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów Preludium i Opus, w której brali udział również naukowcy SGH. Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Kierownik projektu Tytuł projektu
Jednostka realizująca​
Kwota dofinansowania​

​Kierownik projektu po stronie Lidera: dr hab. Barbara Zofia Szulczewska (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)

Osoba koordynująca prace po stronie SGH: dr Paulina Legutko-Kobus
Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce
​Lider: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Konsorcjum: 1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów; 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne; 4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny;
​581 160

dr hab. Łukasz Woźny
O dyskontowaniu behawioralnym i równowagach Markowa w stochastycznych problemach decyzyjnych ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych ​291 960
​mgr Łukasz Below
Postrzeganie inflacji przez obywateli i implikacje ujęcia alternatywnych miar inflacji w procesie decyzyjnym polityki monetarnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Doktorska​ 82 560​

dr hab. Marcin Kolasa
Globalna identyfikacja w dynamicznych modelach makroekonomicznych z antycypacyjnymi oczekiwaniami ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych ​250 560

mgr Ewa Szulc-Wódarska
Innowacyjne startupy w regionalnych systemach innowacji we Włoszech: czynniki powstawania nowych firm Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
66 602

mgr Marcin Wroński
Wpływ publicznych systemów emerytalnych na nierówności majątkowe w Unii Europejskiej. Zakres substytucji pomiędzy oszczędnościami w systemie emerytalnym, a majątkiem prywatnym gospodarstw domowych. ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej ​123 434
 
 

 wyniki konkursów opus 17 i preludium 17 (zakończenie naboru czerwiec 2019r.)

 
Serdecznie gratulujemy laureatom siedemnastej edycji konkursu Opus na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy i konkursu Preludium na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Według informacji podanych przez NCN, ogólny wskaźnik sukcesu dla rozstrzygniętych konkursów wyniósł średnio 16,5%, SGH natomiast może pochwalić się wskaźnikiem sukcesu na poziomie 24%.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet

dr hab. Iga Magda

Lider: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Konsorcjum: 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych; 2. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy; 3. Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii;

586 782

Zawartość predykcyjna modeli kursu równowagi.

dr hab. Michał Jacek Rubaszek

Kolegium Analiz Ekonomicznych

299 900

Wpływ autonomii podatkowej na stabilność fiskalną. Przypadek władz lokalnych w Polsce

mgr Rafał Maciej Trzeciakowski

Kolegium Analiz Ekonomicznych

83 228

Wpływ komunikacji cyfrowej na uczestnictwo interesariuszy w kształtowaniu marki miasta

mgr Maia Maziashvili

Kolegium Gospodarki Światowej

65 492


 

 Wyniki konkursu beethoven classic 3

 
​Serdecznie gratulujemy Pani dr hab. Marii Aluchnie, prof. SGH z Kolegium Zarządzania i Finansów, której projekt  "Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Analiza wpływu Dyrektywy 2014/95/UE" otrzymał finansowanie w wysokości  314 600 PLN dla strony Polskiej. Projekt realizowany bedzie we współpracy z niemieckim partnerem -Cologne Business School, Department of International Business. Budżet zaplanowany przez partnera finansowany jest z DFG. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2022.

 

 Wyniki konkursu miniatura 3

 
​Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi Jakubowi Zawieska z Kolegium Zarządzania i Finansów, który został laureatem trzeciej edycji konkursu Miniatura. Pan Doktor uzyskał finansowanie na badania wspępne/pilotażowe w kwocie 49 500 zł. Projekt nosi tytuł Wpływ nowych form transportu w miastach na preferencje komunikacyjne - badania porównawcze dla Polski i Norwegii.
 

 wyniki konkursów opus i preludium 16 (zakończenie naboru w grudniu 2018r.)

 
​W zakończonej w grudniu 2018 r. kolejnej edycji konkursów o dofinansowanie wnioskowało 23 naukowców, z czego 8 otrzymało finansowanie na swoje badania. Oznacza to, że SGH ze wskaźnikiem sukcesu 35% przewyższa wskaźnik ogólny sukcesu NCN o 14,5 pkt. procentowych, który wynosił 20,5%.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

OPUS 16​ ​ ​ ​ ​
​lp.

Kierownik projektu

Jednostka realizująca

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania w PLN

​1.

​dr inż. Krzysztof Ryszard Kontek

​Kolegium Analiz Ekonomicznych

​Specyficzne gusta czy kliki jurorów? Zaprojektowanie systemów ocen i głosowań odpornych na manipulację

​599 310

​2.

​dr Andrzej Marcin Torój

​Kolegium Analiz Ekonomicznych

​Wykorzystanie danych geolokalizacyjnych w konstruowaniu międzyregionalnych tablic input-output za pomocą metod ekonometrii przestrzennej

​182 920

​3.

​dr hab. Łukasz Michał Delong

​Kolegium Analiz Ekonomicznych

​Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II

​123 200

​4.

​dr hab. Dominik Jan Gajewski

​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

​Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej

​398 300

​5.

​dr Jerzy Łazor

​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

​Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce

​255 930

​6.

dr hab. Mariusz Próchniak

​Kolegium Gospodarki Światowej

​Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków centralnych działających w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego

​445 140

​7.

​dr Adam Michał Karbowski

​Kolegium Gospodarki Światowej

D​yskontowanie strat w czasie oraz społeczne dyskontowanie strat

​219 800

PRELUDIUM 16​ ​ ​ ​ ​
​8

​mgr Alena Ivanova

​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

​Wpływ pozytywnych zachowań pracowników w organizacji na ich skłonność do rozwoju zawodowego

​139 090

 
 

 Wyniku konkursu SONATA BIS 8

 

Serdecznie gratulujemy Pani dr Ewie Gałeckiej-Burdziak z Kolegium Analiz Ekonomicznych, której projekt "Bezrobocie rejestrowane jako nie-tradycyjna ścieżka dezaktywizacji zawodowej osób starszych. Analiza z wykorzystaniem danych wzdłużnych o wielokrotnych zdarzeniach " otrzymał dofinasnowanie w kwocie 710 820 zł.

SONATA BIS 8 jest konkursem skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości niemal 173 mln zł otrzyma 85 z 351 zgłoszonych projektów. (Źródło: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala51_2018.pdf)
 

 Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM 15 (zakończenie naboru w czerwcu 2018r.)

 
​W piętnastej edycji wskaźnik sukcesu ogółem dla wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM, które wpłynęły do NCN wyniósł 37,5%. SGH znacznie wyprzedza ten wskaźnik, bowiem współczynnik sukcesu dla złożonych wniosków ogółem do NCN wyniósł 20,8% (Informacja pochodzi ze strony internetowej NCN).

Laureatom gratulujemy!

OPUS 15​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​​lp.​ ​Kierownik projekt ​​​Jednostka realizująca ​​Tytuł projektu​​ ​Kwota
dofinansowania
w PLN
​1 dr hab. D​ominik Gajewski, prof. SGH
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa
289 800
​2. ​dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH ​Kolegium Analiz Ekonomicznych Wpływ polityki fiskalnej oraz regulacji rynku pracy i rynku produktów na rentowność obligacji skarbowych i poziom długu publicznego w krajach UE ​ 379 260
3.
dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Kolegium Analiz Ekonomicznych
​Instytucje rynku pracy a cykl koniunkturalny: rola zagregowanego popytu ​123 720
​​PRELUDIUM 15​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
4.
​mgr Mateusz Adam Szetela ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Współzależność między nierównościami ekonomicznymi a sektorem bankowym w równowadze ogólnej z heterogenicznymi agentami ​110 480
5. ​mgr Przemyslaw Siemaszko ​​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów ​169 400
​6. ​mgr Jakub Paweł Rybacki ​Kolegium Analiz Ekonomicznych ​Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej ​79 100
 
 

 Wyniki konkursu DAINA 1

 
​W pierwszej edycji konkursu DAINA na finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego, laureatem po stronie SGH został Pan dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH z projektem "Wpływ reform rynku dóbr i rynku pracy na aktywność gospodarczą w krajach UE".
Wartość projektu 820 062,96 zł.
Projekt będzie realizowany w Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 

 Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM 14 (zakończenie naboru w grudniu 2017r.)

 
​W czternastej edycji wskaźnik sukcesu ogółem dla wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM, które wpłynęły do NCN wyniósł 21% (informacja pochodzi ze strony internetowej NCN). SGH  wyprzedziło ten wskaźnik o 3 p.p., bowiem współczynnik sukcesu dla złożonych wniosków wyniósł 24%.

Serdecznie gratulujemy!

Laureatami konkursów zostali:

​ ​ ​ ​OPUS 14 ​ ​ ​ ​
​lp.​ ​​Kierownik projekt ​​Jednostka realizująca ​​Tytuł projektu​ ​Kwota
dofinansowania
w PLN
​1. ​dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH ​KAE ​Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy ​281 400
​2. ​dr hab. Elżbieta Biernat, prof. SGH ​KGŚ ​Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce ​​348 076
​ ​ ​ ​PRELUDIUM 14 ​ ​ ​
​3. ​mgr Magda Malec ​KAE ​Mądrość czy bogactwo? Rola dziedziczenia i jego opodatkowania w analizach z wykorzystaniem modeli OLG ​134 836
​4. ​mgr Karol Szafranek ​KAE ​Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współzmienności inflacji pomiędzy gospodarkami. ​88 400
 
 

 Wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM 13 (zakończenie naboru w czerwcu 2017r.)

 

W trzynastej edycji wskaźnik sukcesu ogółem dla wszystkich wniosków złożonych w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM, które wpłynęły do NCN wyniósł 27%. SGH znacznie wyprzedza ten wskaźnik, bowiem współczynnik sukcesu dla złożonych wniosków wyniósł 47%. 

Serdecznie gratulujemy!

Laureatami konkursów są kierownicy aż osiemnastu projektów:

OPUS 13 ​ ​ ​ ​ ​
​lp. ​Kierownik projekt ​Jednostka realizująca ​Tytuł projektu​ ​Kwota
dofinansowania
w PLN​
​1. dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH ​KAE Wpływ dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach UE 355 400
​2. dr hab. Rubaszek Michał, prof. SGH ​KAE Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych 349 200
​3. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, prof. SGH ​KGŚ Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów 279 300
​4. dr hab. Wojtczuk-Turek Agnieszka, prof. SGH ​​KNoP "Poza granice pracy..." - kiedy i dlaczego modyfikowanie przez pracowników granic pracy determinuje ich postawy i zachowania organizacyjne? 254 280
​5. dr Wioletta Mierzejewska ​KZiF Koopetycja w grupach kapitałowych- skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność 170 800
​6. dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH ​KGŚ Alternatywne finansowanie MŚP w Polsce - perspektywy rozwoju 426 860
​7. dr hab. Brzoza-Brzezina Michał, prof. SGH ​KAE Wpływ wahań nastrojów podmiotów gospodarczych na cykl koniunkturalny w małej, otwartej gospodarce 294 900
​8. dr hab. Górak-Sosnowska  Katarzyna, prof. SGH ​KES Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam 308 280
​9. dr hab. Pawłowska Małgorzata, prof. SGH ​KES Relacje i mechanizmy oddziaływań między sektorem finansowym a gospodarką realną w warunkach niestabilności 224 855
​10. dr hab. Prokop Jacek, prof. SGH ​KGŚ Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr 313 600
 


PRELUDIUM 13 ​ ​ ​ ​
Lp. Kierownik projektu Jednostka realizująca Tytuł projektu Kwota
dofinansowania
w PLN​
​1. mgr Michał Chojnowski ​KAE Modelowanie i prognozowanie modeli gospodarek z wieloma punktami równowagi i z uwzględnieniem sentymentów rynkowych 95 664
​2. mgr Pior Dybka ​KAE Jakie czynniki decydują o konkurencyjności eksportu? Analiza na podstawie Bayesowskiego uśredniania modeli 71 960
​3. mgr Czaderny Krzysztof KAE Uwarunkowania deprywacji ekonomicznej. Wnioski z modelowania równań strukturalnych 59 472
​4. mgr Olechnowicz Aleksander KAE Modelowanie skutków polityki gospodarczej w kontekście integracji gospodarczej przy wykorzystaniu modelu DSGE: przypadek gospodarki w procesie transformacji 66 370
​5. mgr Wiśnicki Bartłomiej KAE Analiza dynamicznych modeli oligopolu z ograniczoną racjonalnością konsumentów 109 812
​6. mgr Karol Rogowicz KZiF Wpływ ujemnych nominalnych stóp procentowych na ryzyko systemowe 57 600
​7. mgr Humanicki Marcin KGŚ Różne oblicza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wpływ formy inwestycji na gospodarkę państwa przyjmującego kapitał 62 500
​8. mgr Łukasz Kamil Kurowski KZiF Nierównowagi finansowe a funkcja reakcji polityki pieniężnej 49 080
 
 
 

 Wyniki konkursu Miniatura - nabór ciągły

 
​Serdecznie gratulujemy dr Pawłowi Smaga z Kolegium Zarządzania i Finansów, którego projekt Procykliczność polityki pieniężnej a cykl finansowy otrzymał dofinansowanie w  ramach konkursu Miniatura.

Pozostałym uczestnikom konkursu, oczekującym na wyniki, życzymy pomyślnych rozstrzygnięć!

 

 Wyniki konkursów - grudzień 2016

 
​Serdecznie gratulujemy laureatom 12 projektów, które otrzymały dofinansowanie w konkursach ogłoszonych 15 września 2016 r.
 
Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty:
 
Preludium 12:
 • Analiza krótko- i długookresowych skutków poakcesyjnych migracji Polaków przez pryzmat modelu z heterogenicznymi agentami - kierownik projektu mgr Małgorzata Julia Skibińska, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Projekcje zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych w Polsce z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej - kierownik projektu mgr Wojciech Andrzej Łątkowski, Kolegium Analiz Ekonomicznych 
 • Realizacja strategii biznesowych poprzez portfele projektowe - kierownik projektu mgr Anna Magdalena Mazur, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych - kierownik projektu mgr Adam Mikołaj Chudziak, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Zastosowanie danych internetowych do pomiaru i krótkookresowego prognozowania inflacji żywności oraz analizy transmisji szoków cenowych oraz lepkości cen. Analiza na przykładzie Polski - kierownik projektu mgr Krystian Bogumił Jaworski, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Sonata 12:
 • Wrażliwość eksportu na zmiany kursu walutowego - zastosowanie metod kointegracji nieliniowej - kierownik projektu dr Karolina Magdalena Konopczak, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci'ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka - kierownik projektu dr inż. Krzysztof Ryszard Kontek, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Opus 12:
 • Modelowanie wpływu zmian demograficznych i strukturalnych na nierówności - kierownik projektu dr hab. Krzysztof Anatol Makarski, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Wpływ czynników behawioralnych na decyzje finansowe w przedsiębiorstwach oraz ich związek z danymi na poziomie makroekonomicznym - kierownik projektu prof. dr hab. Adam Jarosław Szyszka, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody - kierownik projektu dr Wojciech Rogowski, Kolegium Gospodarki Światowej
Polonez 3:
 • Ownership and Innovation - kierownik projektu dr Monika Tarsalewska, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Evidence use in the allocation of health care budgets: A comparative study of drug reimbursement in Poland, Canada, and Germany - kierownik projektu dr Wieslawa Dominika Wranik, Kolegium Analiz Ekonomicznych
W konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA  współczynnik sukcesu wyniósł ponad 31% (przy ogólnym wskaźniku 26%).
 
W konkursie POLONEZ, gdzie znacznie trudniej było uzyskać pozytywny wynik, spośród dwóch zgłoszonych projektów oba otrzymały finansowanie przy ogólnym wskaźniku sukcesu 10%.
 
Ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi wyników konkursów można zapoznać się na stronie internetowej NCN.
 
 
 

 Wyniki konkursów - wrzesień 2016

 
Wśród 51 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach ósmej edycji konkursu Harmonia, przeznaczonych do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej, znalazł się projekt Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym, Pani dr hab. Małgorzaty Knauff z Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 
Serdecznie gratulujemy.
 

 Wyniki konkursów NCN z czerwca 2016

 
Informujemy, że 12 projektów SGH zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, do których nabory zakończyły się 15 czerwca 2016 r.
W ramach konkursu OPUS 11 są to:
 • Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii – kierownik prof. dr hab. Piotr Błędowski, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, projekt w konsorcjum z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sprawiedliwość wynagradzania – kierownik prof. dr hab. Marta Grażyna Juchnowicz, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego - perspektywa filii utworzonych w Polsce - Kierownik projektu dr hab. Barbara Jankowska, lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koordynator ze strony SGH prof. Tomasz Gołębiowski, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Ekonomiczna analiza procesów uczenia i dylematów społecznych – kierownik dr hab. Michał Piotr Ramsza, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny – kierownik dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Wzorce reprodukcji ludności w świetle teorii klas społecznych Pierre'a Bourdieu – kierownik dr Krzysztof Tymicki, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • "Kontrproduktywne organizacje" - jak i kiedy firmy niszczą wydajność swoich pracowników? – kierownik dr Dariusz Turek, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
W ramach konkursu SONATA 11 są to:
 • Cykliczność zmian aktywności zawodowej ludności. Analiza efektów dodatkowych/zniechęconych pracowników – kierownik dr Ewa Gałecka-Burdziak, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych - kierownik dr Joanna Rutecka, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 • Rola gospodarki chińskiej w gospodarce światowej i jej wpływ na rynki wschodzące - zastosowanie globalnego modelu VAR -  kierownik dr Anna Sznajderska, Kolegium Gospodarki Światowej
W ramach konkursu PRELUDIUM 11 są to:
 • Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce – kierownik mgr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska-Kubiak, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • Sytuacja finansowa starszych wdów w Polsce i ich strategie gospodarowania wydatkami - kierownik mgr Sylwia Angelina Timoszuk, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
W jedenastej edycji konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM współczynnik sukcesu wniosków złożonych przez zespoły naukowców, w skład których wchodzili naukowcy z  SGH, wyniósł 37,5 % (ogólny wskaźnik sukcesu w tych konkursach to 28%). 
Ze szczegółowymi informacjami o wynikach konkursów można zapoznać się na stronie NCN.

Jednocześnie informujemy, że pula środków w konkursie OPUS 12, do którego aktualnie trwa nabór jest o 25% wyższa niż w poprzednim konkursie. Zachęcamy więc do składania wniosków.

 

 Wyniki konkursu Etiuda 4

 
​Wśród 128 projektów zakwalifikowanych do finansowania w czwartej edycji konkursu Etiuda na stypendia doktorskie, znalazł się projekt Obszary zdegradowane miast jako bariera ich rozwoju, Pani mgr Izabeli Rudzkiej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
 
Serdecznie gratulujemy.
 

 Wyniki konkursów Opus 10 oraz Preludium 10

 
​​Projekty czterech zespołów badawczych zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2015 r. Są to:
 • Metody analizy decyzji w problemach wielokryterialnych i szacowania skłonności do zapłaty/akceptacji przy wykorzystaniu modelowania rozmytego -kierownik projektu dr Michał Jakubczyk, Kolegium Analiz Ekonomicznych – OPUS 10,   
 • Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i konwergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych - kierownik projektu dr hab. Mariusz Próchniak, Kolegium Gospodarki Światowej - OPUS 10,   
 • Koncepcja marketingu przedsiębiorców (entrepreneurial marketing) a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, elementy i skutki - kierownik projektu dr hab. Izabela Kowalik, Kolegium Gospodarki Światowej – OPUS 10,  
 • Analiza wpływu demografii na efektywność prowadzenia polityki monetarnej - kierownik projektu mgr Paulina Helena Broniatowska - PRELUDIUM 10. 
 

 Wyniki konkursu Opus 9

 
​Pięć zespołów badawczych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskało finansowanie dla swoich projektów złożonych w konkursach w czerwcu 2015 r. w Narodowym Centrum Nauki. 
 
Konkurs OPUS 9 
 • Kompetencje sieciowe pracowników wiedzy - kierownik projektu dr Marzena Fryczyńska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
 • Modelowanie karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego - kierownik projektu dr Wioletta Grzenda, Kolegium Analiz Ekonomicznych,
 • Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa - kierownik projektu dr Tomasz Berent, Kolegium Gospodarki Światowej,
 • Jakość edukacji i jej znaczenie jako czynnika wzrostu gospodarczego i determinanty innych wskaźników socjoekonomicznych: analiza z wykorzystaniem metod ekonometrii panelowej, analizy kointegracyjnej i uśredniania Bayesowskiego - kierownik projektu dr Bartosz Witkowski, Kolegium Analiz Ekonomicznych,
 • Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014 - kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Kolegium Gospodarki Światowej.
 

 Wyniki konkursu Etiuda 3

 
​W konkursie na stypendia doktorskie Etiuda 3  finansowanie zostało przyznane Pani mgr Małgorzacie Karaś (Kolegium Gospodarki Światowej). Tytuł projektu to „Polityka makroostrożnościowa a bańki na rynku nieruchomości”.
 

 Wyniki konkursów Opus 8 oraz preludium 8

 
​Pięć zespołów badawczych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskało finansowanie dla swoich projektów złożonych w konkursach w grudniu 2014 r. w Narodowym Centrum Nauki. 
 
Konkurs OPUS 8:  
 • Globalny kryzys finansowy a ewolucja teorii optymalnych obszarów walutowych w kontekście przystąpienia krajów Europy Środkowej do strefy euro -  kierownik projektu prof. dr hab. Dariusz Rosati, Kolegium Gospodarki Światowej;
 • Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce - kierownik projektu dr hab. Michał Rubaszek, Kolegium Analiz Ekonomicznych;
 • Adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych - kierownik projektu dr Marcin Kawiński, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne.  
Konkurs PRELUDIUM 8:  
 • Prawna ochrona środowiska przyrodniczego a rozwój gospodarczy. Działalność gospodarcza związana z rekinami na Tajwanie (Republice Chińskiej) - kierownik projektu mgr Negacz Katarzyna, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne;
 • Instytucje rynku pracy w gospodarce z bezrobociem o zróżnicowanej strukturze - kierownik projektu mgr Paweł Borys, Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 

 Wyniki konkursów Opus 7 oraz Sonata 7

 
​Pięć zespołów badawczych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskało finansowanie dla swoich projektów złożonych w konkursach w czerwcu 2014 r. w Narodowym Centrum Nauki.
 
Konkurs OPUS 7:
 • Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - znaczenie dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego - kierownik projektu prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Kolegium Zarządzania i Finansów,
 • Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 1995-2013 - kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Kolegium Gospodarki Światowej,
 • Endogeniczny wybór portfela kredytów hipotecznych w równowadze ogólnej - kierownik projektu dr hab. Marcin Kolasa, Kolegium Analiz Ekonomicznych,
 • Powstanie i ewolucja odmian kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich UE z Europy Środkowo-wschodniej - próba instytucjonalnej analizy porównawczej – kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Rapacki, Kolegium Gospodarki Światowej.
Konkurs SONATA 7:
 • Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE oraz ich pozycja w globalnych łańcuchach wartości - analiza z wykorzystaniem światowych tablic przepływów międzygałęziowych - kierownik projektu dr Łukasz Ambroziak, Kolegium Gospodarki Światowej.
 

 Wyniki konkursów OPUS 6 oraz SONATA 6

 
​​Dziewięć zespołów badawczych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskało finansowanie dla swoich projektów złożonych w konkursach w grudniu 2013 r. w Narodowym Centrum Nauki.
 
Konkurs OPUS 6:
 • Badanie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach – kierownik projektu dr inż.  Paweł Bartoszczuk, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie;
 • Skuteczność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z zastosowaniem modeli panelowych i przestrzennych  – kierownik projektu dr Piotr Ciżkowicz, Kolegium Analiz Ekonomicznych;
 • Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa – kierownik projektu  dr hab. Elżbieta Czarny, Kolegium Gospodarki Światowej;
 • Struktura sieci społecznej a skłonność do kooperacji i dochody indywidualne: model symulacyjny i wyniki empiryczne - kierownik projektu  dr hab. Jakub Growiec, Kolegium Analiz Ekonomicznych;
 • Metodyka konstrukcji prognoz makroekonomicznych przy uwzględnieniu heterogeniczności podmiotów gospodarczych - kierownik projektu  dr hab. Bogumił Kamiński, Kolegium Analiz Ekonomicznych;
 • Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego - kierownik projektu  prof. dr hab. Tadeusz  Szumlicz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne;
 • Relacje między producentami a detalistami a tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym – kierownik projektu  dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, Kolegium Gospodarki Światowej; 
 • Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu produktywności kapitału ludzkiego w oparciu o dopasowanie człowiek-organizacja w firmach sektora KIBS (Knowledge-Intensive Business Services Sector) - kierownik projektu dr Agnieszka Wojtczuk-Turek, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie;   
Konkurs SONATA 6:
 • O roli pokus i samokontroli w wyborach ekonomicznych - kierownik projektu dr Łukasz Woźny, Kolegium Zarządzania i Finansów.