Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Navigate Up
Sign In
 

 Rodzaje konkursów

 ​​Konkurs

​Adresaci konkursu


OPUS


​​Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
​​
PRELUDIUM
​​
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

PRELUDIUM BIS
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów

SONATA

​Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

SONATA BIS

​​Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, realizowane przez osoby posiadające stopnień naukowy lub tytuł naukowy,  które uzyskały stopnień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


MAESTRO

​Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
​​
HARMONIA


Konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

ETIUDA
​​

Konkurs na stypendia doktorskie.

UWERTURA

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
​​
TANGO
​​Konkurs na wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

MINIATURA

Konkurs na sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych, tzw. „małe granty”.

POLONEZ​
​Konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.

BEETHOVEN CLASSIC
Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie

BEETHOVEN LIFE
​DAINA ​Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych.
  
SHENG

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

Dioscuri

Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

MOZART

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze.

ALPHORN


Konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze.
 
 
 

 Kontakt

 
​Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów NCN zapraszamy do kontaktu:

Anna Jędrzejczyk
tel. 22 564 98 59;

Emilia Chmielewska
tel. 22 564 77 89;

pokój nr 10, budynek G.