Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Nabór wniosków

 
Aktualnie otwarte konkursy


Wnioski za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów będą przyjmowane przez ADOP nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą zamknięcia konkursu przez NCN (pok. 10 bud. G). Osoby zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do kontaktu możliwie jak najwcześniej.

Wnioski wysyłane są do NCN za pośrednictwem systemu OSF przy wsparciu Działu Obsługi Projektów.
Instrukcje zakładania konta w systemie OSF i przygotowywania wniosków można znaleźć w zakładce
Przydatne informacje.

​Konkurs ​Termin naboru w NCN ​Informacje o konkursie
PRELUDIUM 19
16 czerwca 2020r.
​ Adresatami konkursu są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.
OPUS 19 16 czerwca 2020r.
OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu,
CEUS-UNISONO

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

Agencja Nabór jako agencja wiodąc
FWF (Austria)

Nabór wniosków w trybie ciągłym

od 22 lutego 2020 r.

GAČR (Czechy)

Nabór wniosków w terminie:

22 lutego –7 kwietnia 2020 r.

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków w terminie:

Wrzesień – październik/ listopad 2020 r.


Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (zgodnie z obowiązującym w tej agencji terminem naboru), jednak termin ten nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych.

Wnioski w SGH przyjmowane są nie później niż na 14 dni przed planowaną data wysłania wniosku.
Kierownikiem projektu może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

​ Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch innych krajów uczestniczących w programie CEUS (Austria, Czechy, Słowenia) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych. W konkursie finansowane będą projekty, dla realizacji których niezbędna jest współpraca między tymi zespołami.
POLS
16 czerwca 2020r.
​POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora części programu poświęconej badaniom podstawowym. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące.
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontakt

 
​Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów NCN zapraszamy do kontaktu:

Konkursy OPUS, PRELUDIUM, POLS, CEUS-UNISONO:

Emilia Chmielewska
mail: emilia.chmielewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 77 89;

mail: anna.jedrzejczyk@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;

Konkursy OPUS, PRELUDIUM:

mail: anna.senator@sgh.waw.pl
tel. 22 564 99 58;

Paulina Kwietniewska-Burzyńska

mail: paulina.kwietniewska@sgh.waw.pl
tel. 22 564 98 59;

pokój nr 10, budynek G.