Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów :
Dział Obsługi Projektów

Dostosowanie uczelni do zmian w związku z Ustawą 2.0

2019-09-19 kategoria: informacja konferencja 

Celem projektu „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego” było przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, a także dostarczenie twórcom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian. Efektem realizacji projektu jest monografia poświęcona tej problematyce.

Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, który także wygłosił przemówienie. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z diagnozą sytuacji na polskich uczelniach ekonomicznych oraz stojących przed nimi wyzwań w związku z koniecznością dostosowania się do zmian wynikających z przyjęcia tzw. Konstytucji dla Nauki.
 

Podczas konferencji Uczelnię reprezentował dr hab. Marek Rocki, Rektor SGH.
Wśród mówców znaleźli się również rektorzy innych uczelni ekonomicznych zaangażowanych w realizację projektu:
- dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
- prof. dr hab. Andrzej Kaleta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
- dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
- prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz prof. zw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Grono prelegentów wzbogacił także prof. dr hab. Juliusz Gardawski (SGH), prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Sesje tematyczne poprowadzili przedstawiciele uczelni ekonomicznych, którzy odpowiadali za wdrożenia w obszarach: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z otoczeniem, finansów, ustroju oraz zarządzania. Szkołę Główną Handlową w Warszawie, jako lidera w obszarze "Ustrój i zarządzanie" reprezentował dr hab. Piotr Wachowiak. Do udziału w konferencji zaproszono m.in.:
– rektorów, prorektorów z polskich uczelni ekonomicznych;
– przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektu;
– uznanych ekspertów zajmujących się problematyką nauki i szkolnictwa wyższego;Archiwum