Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów :
Dział Obsługi Projektów

Znamy wyniki ósmej edycji konkursu ETIUDA NCN

2020-07-23 kategoria: informacja 


Konkurs ETIUDA skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski. W ósmej edycji konkursu wniosków ogółem do NCN złożyło aż 448 młodych doktorantów i doktorantek, a finansowanie przyznano 84 z nich. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu wynosi 18,75 %.  Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają 12 tys. zł miesięcznie, przemnożone przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. W NCN przyznało młodym doktorantom aż 10 112 948 zł.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 8 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zawierających się w trzech podstawowych dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu. Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, dokonywanej przez koordynatorów dyscyplin i zespoły ekspertów. Na ostateczny werdykt wpływ miały elementy takie jak: spełnienie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, a także sposób przygotowania wniosku, jakość merytoryczna prezentacji i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Laureaci ETIUDY 8 są zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania, a także do zrealizowania stażu zagranicznego w trakcie lub w ciągu roku po zakończeniu wypłacania grantu. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r.

​Laureatem konkursu z ramienia SGH jest Pan mgr Marcin Wroński z projektem Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład oraz strukturę majątku gospodarstw domowych w Polsce na kwotę 146 304 zł, któremu serdecznie gratulujemy.


~Dział Obsługi Projektów

Archiwum