Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów :
Dział Obsługi Projektów

KONKURS NA PARTNERA DO PROJEKTU POWER „UCZELNIA DOSTĘPNA"

2020-04-07 kategoria: informacja 

Szkoła Główna Handlowa W Warszawie ogłasza konkurs na wybór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Uczelnia dostępna II” w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem partnerstwa jest  prawidłowe wdrażanie działań służących zapewnieniu dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie  3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zakres partnerstwa obejmuje wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. 

Akktualizacja ogłoszenia (24.04.2020). W treści ogłoszenia dokonoano zmian dotyczących obszatru współpracy, warunków udziału w konkursie. Termin składania zgłszeń został wydłużony do 15 maja 2020 r.

Ogłoszenie_Uczelnia_dostępna_aktualizacja.docx
Ogłoszenie_Uczelnia_dostępna.docx

Załącznik_1_ogłoszenie_Uczelnia_dostępna.docx

Załącznik_2_ogłoszenie_Uczelnia_dostępna.docx

Archiwum