Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów :
Dział Obsługi Projektów

NCN rozstrzyga wyniki flagowego konkursu OPUS

2021-05-20 kategoria: informacja 


Konkurs OPUS + LAP jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Do NCN wpłynęły aż 2122 wnioski na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. W dwudziestej edycji konkursu badacze mogli wnioskować o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Po przeprowadzeniu procesu oceny formalnej i merytorycznej eksperci zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł.


W SGH finansowanie otrzymały cztery projekty na łączną kwotę prawie 2 mln zł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!


1. Gospodarstwa domowe w czasach koronawirusa. Praca zawodowa, edukacja i wsparcie w warunkach niepewności, 

kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Józef Błędowski, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 

panel HS5, 

kwota dofinasnowania: 526 400 zł.


2. Smart cities: modelowanie, indeksacja i analiza konkurencyjności inteligentnego miasta,

kierownk projektu: dr hab. Anna Visvizi,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 

panel HS4, 

Kwota dofinansowania: 314 516 zł.


3. Dynamika gazu ziemnego w kontekście transformacji sektora energetycznego,

kierownik projektu: dr hab. Michał Rubaszek,

lider: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych,

Konsorcjum: 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych; 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa;

panel HS4,

kwota dofinansowania: 328 760 zł.


4. Behawioralne błędy w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym oraz decyzjach inwestycyjnych w dobie pandemii COVID-19 i ich wpływ na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w Polsce,

kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Jarosław Szyszka,

lider: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej,

Konsorcjum: 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Gospodarki Światowej; 2. Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii,

Kwota dofinansowania: 795 464 zł.


Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-05-20-wyniki-konkursow-opus-20%2Blap-sonata-16-preludium-bis-2


Archiwum