Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów :
Dział Obsługi Projektów

NAWA - Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją

2021-04-23 kategoria: informacja 

​Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji,.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.

Wnioski należy składać w terminie do 22 lipca 2021 do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Więcej informacji.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków (nawa.gov.pl)


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów.​​

Archiwum