Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów :
Dział Obsługi Projektów

Nowy konkurs NCN: OPUS 20+LAP oraz inne cykliczne konkursy

2020-09-23 kategoria: informacja 

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 60 mln zł  na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN  CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

 
Konkurs OPUS 20 (w tym LAP) - w tej edycji konkursu następuje duża i istotna zmiana, ponieważ w jego ramach przyjmowane będą również wnioski na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej LAP (Lead Agency Procedure), czyli procedury agencji wiodącej. Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP).
 
Procedura LAP jest standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe, dzięki wykorzystaniu w tym celu krajowych konkursów.

 
Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 opiera się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze prowadzony jest wyłącznie w zakresie nauk humanistycznych (HS).

Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG), wynosi 10 mln zł.

 
Konkurs SONATA przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

W tym roku budżet tego konkursu wynosi 100 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu może wynieść 180 000 zł. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.

Termin naboru wniosków w SGH zostanie zakończony z dniem 1 grudnia 2020r.
 
Więcej informacji na stronie internetowej NCN:

Na stronie Działu Obsługi Projektów:
- granty NCN

Archiwum