Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Projektów : Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Obsługi Projektów
 

 Dział Obsługi Projektów

 

Dział Obsługi Projektów jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji projektów w SGH.

Dział Obsługi Projektów, we współpracy z Działem Księgowości Projektowej, zajmuje się obsługą przedsięwzięć naukowych, badawczych, organizacyjnych i innych, finansowanych przez instytucje i programy krajowe i międzynarodowe, z wyjątkiem programów edukacyjnych współpracy międzynarodowej, badań statutowych i badań młodych naukowców.


 

Pracujemy zdalnie!

Pracownicy Działu Obsługi Projektów będą pracować w systemie rotacynym, polegającym na pracy w siedzibie Uczelni oraz pracy zdalnej, poza jej siedzibą.  Prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną na dotychczasowe służbowe numery stacjonarne (połączenia przychodzące zostały przekierowane).
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym interesantom oraz pracownikom ADOP, nasza obecność w biurze będzie ograniczona do niezbędnego minimum zapewniającego ciągłość działania jednostki. 

Prosimy o ograniczenie wizyt do sytuacji niezbędnych, jak np. podpisanie umów. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z nami, prosimy o ustalanie terminów wizyt z opiekunami projektów.

 
 

 Informacje

 

Zapowiedź konkursu na badania NCN dla naukowców zza granicy

Program POLONEZ BIS, współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, jest skierowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy. W trzech naborach, z których pierwszy już za pół roku, Narodowe Centrum Nauki zrekrutuje 120 wybitnych naukowców, którzy przeprowadzą się do Polski na 24 miesiące, aby realizować swoje badania podstawowe. O projekty będą mogły starać się osoby posiadające doktorat lub 4-letnie doświadczenie badawcze, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej 2 lata mieszkały i pracowały poza Polską.

więcej

Konkurs Dioscuri na utworzenie centrów doskonałosci naukowej

Max-Planck-Gesellschaft (MPG) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) otwierają czwarty nabór Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce. Wspólne konkursy MPG i NCN mają na celu powołanie Centrów Doskonałości Naukowej przy polskich instytucjach goszczących. Zapraszamy do aplikowania. Termin naboru w NCN- 15 czerwca br.

więcej

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami

Otwarty nabór wniosków w konkursie CANALETTO. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO.

więcej

nowy międzynarodowy konkurs NCN Weave-UNISONO

Program Weave powstał dzięki współpracy aż dwunastu europejskich instytucji finansujących badania naukowe i wsparciu stowarzyszenia Science Europe. To pierwszy raz, gdy sieć współpracy o takiej skali uruchomiła szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki. Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania.

więcej

NCN ogłasza kolejne edycje konkursów Sheng i Sonatina

Serdecznie zapraszamy do aplikowania do konkursów krajowych - Sonatina i międzynarodowych - Sheng ogłoszonych przez NCN. Nabór w NCN trwa do 15 marca 2021r.

więcej

 
 
 

 EZD - kierowanie korespondencji wewnętrznej

 

Zwracamy się z prośbą o kierowanie korespondencji w EZD

bezpośrednio 

do osób zajmujących się obsługą danego projektu, a w przypadku, gdy informacja ta nie jest znana, na ogólne konto

„SEKRETARIAT ADOP”.

 

 Wydarzenia

 
 

 Kierownik jednostki