Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
7 Program Ramowy : Strona główna
7 Program Ramowy
 

 7 Program Ramowy

 

7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej był głównym instrumentem finansowania badań naukowych i przewidziany jest na lata 2007-2013. Miał na celu wyjście naprzeciw potrzebom Europy dotyczącym zatrudnienia, konkurencyjności i jakości życia. Służył realizacji Strategii Lizbońskiej, jakim jest uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata, opartej na wiedzy.
 
Budżet w wysokości 53.2 miliardy euro sprawiał, że 7 PR dysponował największymi spośród poprzednich programów ramowych, środkami finansowymi.
 
7PR składał się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC). 
 
COOPERATION (WSPÓŁPRACA)
 
Program miał na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • Energia,
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • Transport (łącznie z aeronautyką),
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • Przestrzeń kosmiczna,
 • Bezpieczeństwo.

Więcej informacji

IDEAS (POMYSŁY)

Program wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.
 
Więcej informacji

PEOPLE (LUDZIE)

Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.
 
Więcej informacji


CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

Program wspierał kluczowe aspekty europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takie, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.
 
Więcej informacji

JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC

7PR wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełniał działania prowadzone przez w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska.
 
Więcej informacji

EURATOM

Program wspierał działania badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

Więcej informacji

 
Dokumenty strategiczne programu znajdują się pod poniższymi linkami:

 • serwisu Europa w 20 językach, w tym w jęz. polskim,
 • serwisu CORDIS na dole każdej strony dedykowanej poszczególnym konkursom 7PR jako jeden z elementów pakietu informacyjnego.

Portal internetowy dla osób zainteresowanych i uczestniczących w projektach 7. PR.

 
 
 

 Projekty realizowane w ramach 7.PR w SGH:

 

Small Area Methods for Poverty and Living Conditions Estimates
Akronim: SAMPLE
Numer kontraktu: 217565
Realizacja: 2008 - 2011
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Panek


Sustainable Urban Metabolism for Europe 
Akronim: SUME
Numer kontraktu: 243868
Realizacja: 2008 - 2011
Kierownik projektu: dr Maciej Borsa

Development of a Strategic Roadmap Towards a Large-Scale Demonstration Project in European Logistics and Supply Chain Security
Akronim: LOGSEC
Numer kontraktu: 241676
Realizacja: 2010 - 2011
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Governance of Educational Trajectories in Europe
Akronim: GOETE
Numer kontraktu: 243868
Realizacja: 2010 - 2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Błędowski 

European Integration Proces in the New Regional and Global Settings
Akronim: EUintegRATIO
Numer kontraktu: 277461
Realizacja: 2011- 2012
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Latoszek

Socio-economic implications for individual responses to Air Pollution Policies in EU +27
Akronim: SEFIRA
Numer kontraktu: 603941
Realizacja: 2013 - 2016
Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Błędowski

Families and Societies – Changing familie and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and cross generations
Akronim: FamiliesAndSocieties
Numer kontraktu: 320116
Realizacja: 2013 - 2017
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena E. Kotowska

Ageing Europe: An application of National Transfer Accounts (NTA) for explaining and projecting trends in public finances
Akronim: AGENTA                Numer kontraktu: 613247 Realizacja: 2014 - 2017    Kierownik projektu: dr Agnieszka Chłoń - Domińczak