Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
6 Program Ramowy : 6 Program Ramowy – Dział Obsługi Projektów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
6 Program Ramowy
 

 6 Program Ramowy

 

6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (6. PR) sprzyjał wykorzystaniu europejskich sieci badawczo-naukowych do uczynienia z Unii Europejskiej (UE) najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Był głównym instrumentem UE służącym do finansowania badań w Europie. Program ten, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, był otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów przez okres czterech lat, od końca 2002 roku do końca 2006 roku.

Priorytety 6 PR:

  • Nauki przyrodnicze: genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka
  • Technologie społeczeństwa informacyjnego
  • Nanotechnologie i nanonauki, materiały wielofunkcjonalne oparte na wiedzy, nowe procesy produkcyjne i urządzenia
  • Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy

Strona domowa 6 Programu Ramowego
 

 
 
 

 Projekty zrealizoawne w SGH w ramach 6.PR:

 

European Platform for Exellence in CSR Research
Akronim: CSR PLATFORM (projekt typu CA w ramach CITIZENS)  
Realizacja: 2004 - 2007
Numer kontraktu: 506423  
Kierownik: dr Grażyna Łebkowska - Leśniak, Warsaw Executive MBA

Wider Europe, Deeper Integration? Constructing Europe Network
Akronim: EU-CONSENT (projekt typu NoE w ramach CITIZENS)
Realizacja: 2005 - 2009
Numer kontraktu: 513416
Kierownik: prof. dr hab. Michałowska-Gorywoda, Katedra Organizacji Gospodarczych

The Insecure Perspectives of the Low Skilled in the Knowledge Society
Akronim: LOWER3 (projekt typu CA w ramach CITIZENS)
Realizacja: 2004 - 2007
Numer kontraktu: 506480
Kierownik: prof. dr hab. Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii

Systems for Mobile Maintenance Accessible in Real Time
Akronim: SMMART (projekt typu IP w ramach IST-NMPT)  
Realizacja: 2005 - 2008
Numer kontraktu: 16726
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu

The Political Economy of Governance in the Euro-Mediterranean Partnership
Akronim: Go-Euro-Med (projekt w ramach CITIZENS)  
Realizacja:  2006 - 2008
Numer kontraktu: 28386
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Logistic Best Practices
Akronim: BestLog (projekt typu CA)
Realizacja: 2006 - 2011
Numer kontraktu: 19915
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, Katedra Logistyki

European Network of Better Regulation
Akronim: ENBR (projekt w ramach CITIZENS)  
Realizacja: 2006 - 2008
Numer kontraktu: 28604
Kierownik: prof.dr hab. Włodzimierz Szpringer, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Practical Regional Innovation Policy in Action. The Efficient Tools for Regional Catching-up in New Member States
Akronim: ProAct  
Realizacja: 2005 - 2007
Numer kontraktu: 30121
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szlachta, Instytut Rozwoju Gospodarczego 

Resources, rights and capabilities in research of social foundations for Europe
Akronim: CAPRIGHT (projekt typu IP)  
Realizacja: 2006 - 2010 
Numer kontraktu: 28549
Kierownik: Dr Rafał Towalski, Katedra Socjologii Ekonomicznej

Reconciling Work and Welfare In Europe  

Akronim: RECWOWE (projekt typu Noe)  
Realizacja: 2006 - 2011
Numer kontraktu: 28339
Kierownik:Prof. dr hab. Ewa Frątczak, Instytut Statystyki i Demografi , Kolegium Analiz Ekonomicznych