Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praktyki studenckie : Praktyki studenckie – Dział Organizacji Dydaktyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Praktyki studenckie
 

 Praktyki Zawodowe

 

​Aktualne oferty praktyk, staży i pracy znajdują się w serwisie Kariera (www.kariera.sgh.waw.pl) prowadzonym przez Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami http://sgh.waw.pl/ckirza/

UWAGA 

Zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 9.04.2020r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 27 z dnia 19.05.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Wzory dokumentów obowiązujące od 1 października 2016r.

Wnioski o zaliczenie studenckiej praktyki na podstawie pracy zawodowej (załącznik nr 2) - studia licencjackie 

  Wnioski o zaliczenie studenckiej praktyki na podstawie pracy zawodowej (załącznik nr 2) - studia magisterskie 


   UBEZPIECZENIE NNW

   W ramach umowy o studencką praktykę zawodową (załącznik nr 1 i 2) uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Informacją Administratora danych osobowych i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki. Umowa jest sporządzana w  trzech egzemplarzach.

   OWU praktyk


   Dodatkowe informacje dla studentów na kierunku MIESI

   W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku MIESI na wniosku o zaliczenie praktyki należy złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki (p. 37 G) następujące dokumenty: 

   1. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej. Przy wypełnianiu tabeli efektów kształcenia należy korzystać z sylabusa praktyki.

   2. Kopię umowy o studencką praktykę zawodową.

   3. Opisowe sprawozdanie z praktyki (1-2 strony). Wnioski podpisane przez Opiekuna Kierunku zostaną przekazane do Dziekanatu SL.