Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praktyki studenckie : Praktyki studenckie – Dział Organizacji Dydaktyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Praktyki studenckie
 

 Praktyki Zawodowe

 

​Aktualne oferty praktyk, staży i pracy znajdują się w serwisie Kariera (www.kariera.sgh.waw.pl) prowadzonym przez Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami http://sgh.waw.pl/ckirza/

Studenci studiów licencjackich składają dokumenty związane z praktykami zawodowymi w pokoju nr 37 na parterze gmachu Głównego. 

UWAGA 

Zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 9.04.2020r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 27 z dnia 19.05.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Wzory dokumentów obowiązujące od 1 października 2016r.

Wnioski o zaliczenie studenckiej praktyki na podstawie pracy zawodowej (załącznik nr 2) - studia licencjackie 

  Wnioski o zaliczenie studenckiej praktyki na podstawie pracy zawodowej (załącznik nr 2) - studia magisterskie 


   UBEZPIECZENIE NNW

   W ramach umowy o studencką praktykę zawodową (załącznik nr 3) uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Informacją Administratora danych osobowych i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki. Umowa jest sporządzana w  trzech egzemplarzach.

   OWU praktyk


   Dodatkowe informacje dla studentów na kierunku MIESI

   STUDIA LICENCJAKIE 

   W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku MIESI na wniosku o zaliczenie praktyki należy złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki (p. 37 G) następujące dokumenty: 

   1. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej. Przy wypełnianiu tabeli efektów kształcenia należy korzystać z sylabusa praktyki.

   2. Kopię umowy o studencką praktykę zawodową.

   3. Opisowe sprawozdanie z praktyki (1-2 stronice). Wnioski podpisane przez Opiekuna Kierunku zostaną przekazane do Dziekanatu SL. 

   STUDIA MAGISTERSKIE 

   Z dokumentami wymienionymi wyżej w p. 1-3 należy zgłosić się na dyżur Opiekuna Kierunku MIESI (wtorek, godz. 14-15, p. 211M).   

   UWAGA   

   Formularz „Wniosku o zaliczenie praktyki” oraz sylabusy praktyk dla studentów SL i SM można pobrać z Niezbędnika: https://www.e-sgh.pl/podgorska/praktyki


   Dodatkowe informacje dla studentów na kierunku Globalny biznes/Global Business

   Studia Licencjackie i magisterskie

   W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku na wniosku o zaliczenie praktyki (załącznik nr 2) należy udać się na konsultacje do Pani prof. dr hab. Ewy Baranowskiej-Prokop, które odbywają się we wtorki w godz. 14-15 w pokoju nr 12 w bud. M (ul. Madalińskiego 6/8). UWAGA Wniosek powinien być uzupełniony na komputerze a do wydruku należy dołączyć kopię umowy. Formularz wniosku należy spiąć wraz załącznikami w całość.