Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Praktyki studenckie : Praktyki studenckie – Dział Organizacji Dydaktyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Praktyki studenckie
 

 Praktyki Zawodowe

 

​Aktualne oferty praktyk, staży i pracy znajdują się w serwisie Kariera (www.kariera.sgh.waw.pl) prowadzonym przez Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami http://sgh.waw.pl/ckirza/

Zgodnie z Regulaminem Studiów realizacja praktyk musi być poprzedzona zawarciem trójstronnej umowy o studencką praktykę także w przypadku pracy zawodowej studenta. Szczegółowe zasady realizowania praktyk określa Regulamin Studiów oraz Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Przed rozpoczęciem praktyki należy pobrać niezbędne dokumenty:

Wyżej wymienione dokumenty należy przekazać do Działu Organizacji Dydaktyki z podpisami organizatora i studenta w formie elektronicznej lub osobiście. Opiekunowie praktyk reprezentują uczelnię i podpisują umowy, data nadania pełnomocnictwa w poniższej tabelce.


Po zakończeniu praktyki student jest zobowiązany dostarczyć podpisane przez Organizatora:
    UBEZPIECZENIE NNW

    W ramach umowy o studencką praktykę zawodową uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Informacją Administratora danych osobowych i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki. Umowa jest sporządzana w  trzech egzemplarzach.

    OWU praktyk