Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Organizacji Dydaktyki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Nauczania - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
 • prowadzenie baz danych dotyczących realizacji w SGH pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich,
 • przygotowywanie umów o dodatkowe zajęcia dydaktyczne i przenoszenie praw autorskich zawieranych przez SGH z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne,
 • indywidualne rozliczenie pensum nauczycieli akademickich oraz rozliczanie godzin ponadwymiarowych, a także rozliczanie zajęć na studiach podyplomowych, niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz szkoleniach i kursach o charakterze pozaakademickim w ramach wykonywania pensum,
 • prowadzenie centralnego albumu (kartoteki) studentów, doktorantów i słuchaczy obejmującego wszystkie typy i rodzaje studiów prowadzonych przez SGH,
 • rejestrowanie spraw dyscyplinarnych studentów własnych i obcych,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą doktorantów i studiów doktoranckich w zakresie wymaganym na poziomie administracji centralnej,
 • koordynacja i wsparcie prac nad rozwojem uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem nostryfikacyjnym i zwolnieniem z nostryfikacji dla kandydatów na wszystkie rodzaje studiów oraz studia podyplomowe.

Szczegółowe zadania ramowe Działu Organizacji Dydaktyki zawiera
§215 Zarządzenia Rektora nr 117 z dnia 30 grudnia 2020r.

 
 

 działania jednostki

 
 • sporządzanie harmonogramów zajęć we współpracy z dziekanatami studiów,
 • obsługa studentów i doktorantów w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obsługa praktyk studentów i doktorantów,
 • prowadzenie rezerwacji, analiza oraz kontrola wykorzystywania sal dydaktycznych,
 • organizacja ślubowania studentów pierwszego i drugiego stopnia.