Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Strona główna
Biuro Kanadyjskiego Programu MBA - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
 • bieżąca kontrola warunków pracy, stosowania się pracodawcy i pracowników do zasad i przepisów bhp,
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych dotyczących wypadków przy pracy pracowników naszej Uczelni,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów i zasad bhp,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego,
 • współpraca z kierownikami jednostek administracyjnych  i kolegialnych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa pracowniczego na terenie naszej Uczelni.
Szczegółowe zadania ramowe Działu BHP zawiera
§51 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013r.


 
 

 działania jednostki

 
 • prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego  pracowników przyjmowanych do pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • współpraca z Działem Rozwoju Edukacji  i Działem Spraw Pracowniczych w  zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SGH,
 • współpraca z Działem Rozwoju Edukacji  w zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na poszczególnych stopniach studiów,
 • procedura refundacji za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników SGH.