Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

​Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

2015-03-23 kategoria: informacja 

​Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty okularów korygujących wzrok podwładnego pracującego przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, o ile lekarz medycyny pracy zalecił pracownikowi ich stosowanie.

Podstawą prawną wykonywania profilaktycznych badań lekarskich przez pracowników SGH jest Zarządzenie nr 8 Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 roku ze zmianą  w Zarządzeniu nr 18 z dnia 12 marca 2009 roku.

Początkiem uzyskania refundacji jest opinia na temat konieczności stosowania okularów przy pracy z monitorem ekranowym wyrażona przez lekarza medycyny pracy, który przeprowadza profilaktyczne badanie lekarskie u pracownika na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika jednostki SGH, w której  pracownik jest zatrudniony. W praktyce lekarz medycyny pracy kieruje takiego pacjenta na dodatkowe specjalistyczne badania okulistyczne.

Pracownicy SGH wykonują badania profilaktyczne w „Centrum Medyczne Falck Marynarska ul. Marynarska 13 Warszawa.

Przy zakupie okularów z przeznaczeniem do pracy przy komputerze pracownik zobowiązany jest do żądania faktury wystawionej na Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obowiązkowo musi być imienna informacja dla kogo okulary zostały wykonane.

Wysokość refundacji wynosi 250 zł i obejmuje koszt zakupu  szkieł (soczewek) oraz oprawek w wersji cenowej – popularnej.

Częstotliwość refundacji: raz na 2 lata (dwa lata). 

Aby uzyskać taką refundację, pracownik po  profilaktycznych badaniach lekarskich kopię zaświadczenia, na którym umieszczono zapis o konieczności stosowania przy pracy okularów korygujących wzrok, oraz fakturę dotyczącą ich zakupu, składa w Dziale BHP (budynek D.S. Grosik ul. Madalinskiego 31/33 pok. nr 4)

Wypłata rekompensaty przez Kwesturę odbywa się  raz w miesiącu  przelewem na bankowy rachunek wskazany przez pracownika.  

Archiwum