Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulaminy : Zapisy na zajęcia
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Wychowanie fizyczne - Regulamin zaliczenia zajęć WF
 

 Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

 

W zajęciach wychowania fizycznego mogą uczestniczyć studenci wszystkich rodzajów i kierunków studiów. W pierwszym etapie deklaracji semestralnej wyboru zajęć dokonują studenci, dla których w danym semestrze wychowanie fizyczne jest obowiązkowe. Do drugiego etapu deklaracji semestralnej mogą przystąpić wszyscy studenci.

Wybór nowych zajęć lub zmianę wcześniej dokonanego wyboru można wykonać wybierając polecenie menu Wpisywanie nowych przedmiotów na podstawie harmonogramu zajęć. W danym semestrze w pierwszym etapie deklaracji student może wybrać co najwyżej:
- jedną grupę zajęć w ramach sekcji sportowej AZS (na zal. lub fakultatywnie - wybór studenta zgłaszany na pierwszych zajęciach),
- jedną grupę zajęć w ramach pozostałych przedmiotów (na zal. lub fakultatywnie​ - wybór studenta zgłaszany na pierwszych zajęciach).


Oferta sekcji sportowych AZS skierowana jest do osób wyrażających chęć uczestnictwa w rywalizacji na zawodach sportowych. W sekcjach sportów zespołowych obowiązuje limit uczestników, przy czym wyboru dokonuje trener danej sekcji. Osoby, którym nie uda się dostać do składu danej sekcji będą miały możliwość zapisu do inne zajęcia wychowania fizycznego w kolejnej turze deklaracji lub bezpośrednio w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (w przypadku wolnej liczby miejsc). Osoby zapisujące się do sekcji mają również możliwość wyboru w pierwszej turze deklaracji jednocześnie innych zajęć, z których po dostaniu się do składu sekcji mogą na początku semestru zrezygnować.

Każde zajęcia z oferty poza sekcjami sportowymi AZS mają wyznaczoną maksymalną dopuszczalną liczbę studentów, którzy mogą brać w nich udział. Limity oraz aktualna zajętość w danej grupie podane są obok każdych zajęć. Odmiennie niż w przypadku sekcji sportowych AZS, w tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń.

W drugiej turze deklaracji wszyscy studenci mogą wybierać zajęcia, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. W tym przypadku nie ma limitu na liczbę wybieranych zajęć.

W celu dokonania wyboru należy:
1) z rozwijanej listy wybrać numer przypisany do konkretnej grupy zajęć,
2) zaznaczyć przycisk wyboru związany z wybranymi zajęciami,
3) wcisnąć przycisk "Zatwierdź" na dole formularza.

W celu dokonania zmiany wybranych zajęć należy:
1) odznaczyć zaznaczony uprzednio przycisk wyboru,
2) dokonać wyboru nowych zajęć.

Informacja na temat dokonanego wyboru zajęć wychowania fizycznego widnieje w pozycji menu Wyświetlanie zawartości deklaracji, natomiast pełna historia dokonywanych wyborów jest wyświetlana w pozycji menu Historia wyboru przedmiotów.


 
 
 

 Procedury