Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
CWFiS : Historia CWFiS – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - CWFiS
 

 Historia CWFiS

 

Zajęcia sportowe zostały wprowadzone w Szkole Głównej Planowania i Statystyki  (SGPiS; taką nazwę nadały uczelni władze komunistycznej Polski w 1949 r. - patrz: Dzieje uczelni) w dniu 1 marca 1951r. Pierwszym pracownikiem, a zarazem organizatorem zajęć był mgr Tadeusz Szubra , który prowadził zajęcia ze studentami należącymi do Akademickiego Związku Sportowego (AZS). Na przełomie lat 1952 i 1953 zostało wydane Zarządzenie ówczesnego Ministra Szkolnictwa Wyższego o powołaniu Studium Wychowania Fizycznego oraz wprowadzeniu obligatoryjnego wychowania fizycznego na I i II roku studiów we wszystkich uczelniach. Wówczas od 1952r. w Studium WF SGPiS pracowały następujące osoby: mgr Maria Żułma, Wanda Chmura, Halina Mijałkowska. W 1954 r. rozpoczęła pracę mgr Irena Troszok…, która została mianowana na stanowisko zastępcy kierownika Studium.
 
Stopniowo angażowano nowych pracowników i tak na przełomie lat 1963 i 1964 Studium liczyło 10 pracowników. Byli to mgr Tadeusz Szubra (kierownik), mgr Irena Troszok (z-ca kierownika), mgr Wanda Poleszczuk-Rawska, mgr Halina Jakubowska, mgr Barbara Grabara-Cyrkler, mgr Jan Kopyto, mgr Wacław Buczyński…, mgr Mieczysław Przytuła, mgr Bogusław Skut oraz mgr Jerzy Skorowski.
 
Zajęcia odbywały się wówczas w następujących formach:

  • grupy wf dla I i II roku studiów,
  • grupy fakultatywne dla studentów wyższych lat,
  • zespoły sportowe, takie jak: lekka atletyka, pływanie, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, tenis ziemny i stołowy, judo, gimnastyka artystyczna kobiet, kulturystyka mężczyzn, żeglarstwo, kajakarstwo, ratownictwo oraz *gimnastyka korekcyjna dla studentów z problemami zdrowotnymi.

Poza zajęciami wf odbywały się na wiosnę tzw. Spartakiady sportowe we wszystkich uczelniach  i m.in. również  w SGPiS.( najczęściej na stadionie PW-,,SYRENKA”ul .Batorego). Uczestniczyli w nich nie tylko studenci, ale także pracownicy wielu katedr uczelni zdobywając w różnych dyscyplinach sportowych pamiątkowe puchary, medale i nagrody. Dzień Spartakiady był dniem wolnym od zajęć, ponieważ Rektorzy oraz  Dziekani wydziałów dopingowali swoich studentów i pracowników w  zmaganiach sportowych.
 
Ówczesny kierownik mgr Tadeusz Szubra był przewodniczącym Warszawskiego Zespołu Środowiskowego do spraw wychowania fizycznego w szkołach wyższych, dzięki temu wiodącą rolę wśród Studiów Wychowania Fizycznego pełniło Studium SGPiS.
 
Od 1964 r. przez dwa kolejne lata funkcję kierownika Studium pełniła mgr Irena Troszok, a od 1966 r. - dr Jerzy Skorowski.
 
W tym czasie SGPiS dysponowała następującymi obiektami sportowymi w Gmachu Głównym – 3 salami gimnastycznymi, małą siłownią (ośrodek atletyczny) oraz basenem pływackim. Poza tym do zajęć na powietrzu wykorzystywane były pobliskie Pola Mokotowskie.
 
W celu prowadzenia zajęć, których nie można było zorganizować na obiektach uczelni, wynajmowane były obiekty i sale w różnych szkołach na terenie Warszawy, m.in. w Technikum Gastronomicznym przy ul. Poznańskiej. Bardzo atrakcyjną dyscypliną sportową, ale tylko w ramach Sekcji AZS-SGPiS było wioślarstwo, które uprawiano  na rzece Wiśle. Sekcja istniała od 1969r. do 1985r.; trenerem  była mgr Ewa Kacperska-Żydok (obecnie Wróbel), a wychowankiem był ówczesny student SGPiS - Krzysztof Marecki, obecnie profesor naszej uczelni.
 
Dodatkową formą (tylko rekreacyjną) było organizowanie obozów letnich na Mazurach. W 1968r. zostało odkryte miejsce biwakowe na Cyplu Dziwiszewskim, gdzie został zorganizowany przez mgr Bogusława Skuta obóz judo dla studentów SGPiS oraz równocześnie przez mgr Wacława Buczyńskiego obóz żeglarski. Tradycja organizowania obozów żeglarskich przetrwała do dziś. Co roku, właśnie w tym miejscu, na Cyplu Dziwiszewskim nad jeziorem Dobskim odbywają się obozy w nieco zmienionej formie, o profilu żeglarsko-windsurfingowo-rowerowym.  Wybitną osobą, która umiała zaszczepić żeglarstwo zarówno studentom jak i wielu pracownikom uczelni, był mgr Wacław Buczyński zwany Komandorem. Na obozach tych poza studentami bardzo lubili przebywać pracownicy naukowi,  niektórzy z nich niestety opuścili już nas na zawsze: dr Wanda Mróz…, dr Michał Piskiewicz…, prof. Zbigniew Bako…, prof. Zbigniew Kamecki….
 
Natomiast do niedawna brali udział w obozach: prof. Andrzej Całus i prof. Zbigniew Białecki, a wielu obecnych wykładowców naszej uczelni odwiedza nadal Cypel Dziwiszewski, m.in. prof. Dariusz Rosati, prof. Elżbieta Chrabonszczewska, prof. Alicja Ryszkiewicz, prof.Henryk Bąk oraz wielu absolwentów dawnej SGPiS. Od niedawna przyjeżdżają także pasjonaci windsurfingu prof. Marek Góra i prof. Ryszard Rapacki.
 
W 1972 r. wszystkie Studia Wychowania Fizycznego zostały przemianowane na Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Od lutego 1974 r. na stanowisko kierownika tego Studium został mianowany mgr Bogusław Skut, który pełnił tę funkcję do 1984r. Jego zastępcami w ciągu 10 lat byli: mgr Wanda Rawska, mgr Mieczysław Przytuła, mgr Andrzej Krzyżewski, mgr Jerzy Kozłowski, mgr Marek Czerny oraz mgr Alicja Szewczyk.
 
Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego jako obligatoryjne stopniowo wprowadzane były na 3 latach studiów. Prowadzone były wówczas w następujących formach:

  • grupy przygotowania sportowego - pojedyncze zajęcia trwały 90 minut i odbywały się raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez Dziekanaty poszczególnych wydziałów;
  • grupy specjalizacji sportowych - dyscypliny do wyboru; pojedyncze zajęcia trwały 90 minut i odbywały się raz w tygodniu w różnych godzinach popołudniowych lub wieczornych;
  • sekcje sportowe AZS – SGPiS przeznaczone dla studentów o wysokiej sprawności fizycznej; zajęcia trwały 90 minut i odbywały się dwa lub trzy razy w tygodniu; poza tym sekcje brały udział w różnych zawodach sportowych, takich jak Mistrzostwa Polski Szkół Ekonomicznych, Mistrzostwa Warszawy czy też imprezy międzynarodowe typu "Puchar Przyjaźni" w siatkówce i koszykówce;
  • grupy rehabilitacyjne - przeznaczone dla studentów z ograniczonymi   możliwościami wysiłku fizycznego, ze  skierowaniem na te zajęcia przez lekarza; zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie (60 minut) lub dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej (po 30 minut).

W tym czasie poza obozami letnimi zaczęto organizować obozy narciarskie dla studentów, pracowników oraz ich dzieci, najczęściej w Zwardoniu lub Szczyrku. Zajęcia prowadzili pracownicy SWFiS, wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa zjazdowego: mgr Krzysztof Ruzikowski…, mgr Jerzy Kozłowski, mgr Ewa Żydok-Wróbel, mgr Marek Czerny, mgr Aleksandra Kopyto, mgr Anna Piotrowska-Kęska oraz mgr Jacek Witowiak. Wszystkie obozy były dofinansowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki, dlatego  brały w nich udział rzesze studentów.
 
Działalność Studium ,rozmach i styl pracy były wówczas wysoko oceniane, czego dowodem było przyznanie   Zespołowej Nagrody Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego  Nauki i Techniki za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ( 1971r.)Poza tym wielu pracowników zostało uhonorowanych tytułami: Zasłużony Mistrz Sportu, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, lub otrzymało-Srebrny lub Złoty Krzyż Zasługi , a w 1989r. mgr Bogusław Skut został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Od 1984r. funkcję kierownika w SWFiS pełnił mgr Wacław Buczyński, zaś jego zastępcami byli: mgr Anna Piotrowska-Kęska, mgr Wanda Rawska, mgr Stanisław Ptaszyński, mgr Stanisław Szczyrba, mgr Jerzy Kozłowski, mgr Andrzej Musiał i mgr Krzysztof Ruzikowski.
 
Okres 1991-2007
 
Zgodnie ze Statutem uczelni obowiązującym od 25 września 1991 r., SGPiS wróciła do dawnej nazwy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), a Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przemianowano na Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.
 
W październiku 1991 r. w SGH rozpoczęła się reforma, w wyniku której zostały zlikwidowane wydziały, a organizacja procesów dydaktycznych w uczelni została przekazana nowo powstałym Dziekanatom: Studium Podstawowego, Dyplomowego i Zaocznego. W tej strukturze uczelni zniesiono dla studentów  obowiązek uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i stały się one tylko zajęciami fakultatywnymi.
 
Od stycznia 1992r. na kierownika  Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu została mianowana mgr Anna Kęska. Wówczas jej zastępcami byli - mgr Krzysztof Ruzikowski, Jerzy Kozłowski oraz mgr Andrzej Listopad. W związku z reformą SGH całe CWFiS musiało się zmobilizować i zmienić sposób prowadzenia zajęć. Począwszy od aktywnej promocji na rzecz uczestniczenia w zajęciach wf, aż do organizowania nowych form wf: aerobik, callanetics, łyżwiarstwo, taniec towarzyski. Narzędziem wspierania CWFiS były tzw. punkty preferencyjne: 1pkt za wf, 2pkt za wybór sekcji sportowej.
 
Od 1992r. zostały reaktywowane obozy narciarskie w Szczyrku, które również umożliwiały zdobycie w/w punktów, natomiast od 1994r. bazą pobytową  dla studentów stała się Tresna, z Hotelem ,,Odys’’ (obecnie Centrum Wypoczynku „Odys”). Oprócz obozów krajowych zaczęto organizować również wyjazdy zagraniczne.
 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu prowadziło swoją działalność walcząc o utrzymanie się na uczelni, pokonując wiele przeszkód zwłaszcza finansowych związanych z brakiem usankcjonowania wf jako przedmiotu obowiązkowego w SGH.
 
Dopiero po implementacji Ustawy Bolońskiej (2005r.) nastąpiła zmiana organizacji studiów na dwustopniowe: Licencjackie i Magisterskie.​

 

 OKRES 2007 -2014

 
 
W 2007 r zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki przywrócono obowiązkowe wychowania fizyczne w SGH; zgodnie z wymogami ministerialnymi minimum 60 godzin ( tylko na pierwszym roku studiów ).Studenci zaliczając wf otrzymują ocenę oraz punkty ECTS.

Zajęcia prowadzone są w trzech formach; grupy wychowania fizycznego, sekcje sportowe AZS-SGH, obozy sportowe ( letnie i zimowe)

Centrum WFiS dysponuje bogatą ofertą dydaktyczną dyscyplin sportowych, do wyboru:fitness dla ko-biet (aerobik, callanetics, pilates, step),gry zespołowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa),poza tym kulturystyka, pływanie, tenis, boks, taniec towarzyski, rehabilitacja, żeglarstwo, windsurfing, nar-ciarstwo, snowboard, brydż, szachy, badminton i tenis stołowy.

Baza sportowa Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu obejmuje obiekty: w budynku „G”,2 sale gimnastyczne, basen z sauną, ośrodek kulturystyczny oraz sala gimnastyczna w budynku „W” przy ul. Wiśniowej. Poza tym dla potrzeb zajęć wychowania fizycznego oraz treningów sekcji sportowych AZS -SGH wynajmowane są obiekty na terenie Warszawy: hale sportowe, pływalnie oraz korty tenisowe.

W 2014 roku basen znajdujący się w budynku „G” został wyłączony z użytkowania i przeznaczony do remontu. Zajęcia wychowania fizycznego z pływania są kontynuowane w Ośrodku SportuRekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 

Miejsce dawnych Spartakiad zastąpiła impreza sportowa tzw. Dni Sportu w SGH.

W ramach tego wydarzenia odbywają się turnieje o Puchar JM Rektora SGH w piłce nożnej

Halowej, tenisie, siatkówce plażowej, kulturystyce, oraz regaty żeglarskie.

Sekcje AZS-SGH biorą czynny udział w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazo-wieckiego zajmując wysokie lokaty.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje dla studentów wyższych lat Studiów Licencjackich oraz drugiego stopnia-Magisterskich tzw. Zajęcia Otwarte. Student wykupuje karnet na semestr (kwota symboliczna), który upoważnia do nieograniczonej liczby wejść na basen i do ośrodka kulturystycznego SGH.

W 2015 roku wieloletnia kierownik CWFiS mgr Anna Kęska przeszła na emeryturę.

 

 OKRES OD 2015

 
Na stanowisko kierownika został powołany dr Michał Bernardelli. Od 2020 roku dr habilitowany prof SGH, a od 2021 roku Prodziekan Studium Magisterskiego, od 2012 roku pełniący jednocześnie funkcję prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej Handlowej. Pasjonat biegów oraz multimedalista w biegach średniodystansowych w Polsce i na świecie. Pracownik i wykładowca Zakładu Metod Probalistycznych.​

W roku 2017 została wyremontowana i oddana do użytkowania sala gimnastyczna nr. 1 mieszcząca się w bud. '"G”. 19 pażdziernika nastąpiło uroczyste otwarcie sali, której sponsorem tytularnym została firma DELOITTE.
Odbywają się w niej zajęcia wychowania fizycznego takie jak: aerobik, plates, step aerobik oraz trening funkcjonalny.

Na potrzeby zajęć wychowania fizycznego oraz treningów sekcji AZS - SGH uczelnia wynajmuje pełno-wymiarowe obiekty dedykowane poszczególnym dyscyplinom na terenie Warszawy: basen w Pałacu Młodzieży, basem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, boiska piłkarskie na Bemowie, hale sportowe​ (ul. Lindego 20, ul. Lokajskiego 3, ul Stokłosy 3), korty tenisowe ul. Stokłosy 2a

 Wznowiła działalność sekcja AZS - SGH piłki ręcznej.​


 
 
 

 Historia