Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Pomocy Użytkownikom | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Informatyczne - Zakres obowiązków biura
 

 Zadania zespołów

 
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych koordynuje procesy związane ze wsparciem użytkowników w zakresie rozwiązań informatycznych.
Do zadań Zespołu Wsparcia Rozwiązań Informatycznych w szczególności należy: 
1) obsługa procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników (helpdesk), tj.: 
a) zarządzanie zgłoszeniami i rozwiązywanie problemów w zakresie rozwiązań informatycznych, 
b) pomoc w konfiguracji oprogramowania, 
c) szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów, 
d) informowanie użytkowników o zmianach dotyczących systemów komputerowych, 
e) publikowanie i aktualizowanie informacji o dostępnym dla użytkowników oprogramowaniu; 
2) działania rozwojowe, tj.: 
a) wdrażanie aplikacji, 
b) zarządzanie zmianą z perspektywy użytkownika systemów, 
c) wsparcie procesów integracji i aktualizacji aplikacji, 
d) projektowanie założeń do usprawnień aplikacji; 
3) koordynacja zakupów w zakresie oprogramowania i sprzętu dostępnego dla ogółu użytkowników. 

Zespół Infrastruktury Informatycznej administruje infrastrukturą informatyczną Uczelni, tj. jej utrzymaniem, bezpieczeństwem i rozbudową. 
Do zadań Zespołu Infrastruktury Informatycznej w szczególności należy: 
1) administrowanie siecią, serwerami oraz systemami hostowanymi lokalnie i zasobami chmurowymi; 
2) instalacja, serwisowanie i administracja stacjami roboczymi należącymi do SGH; 
3) tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej; 
4) obsługa zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie sieci LAN, serwerów i systemów informatycznych Uczelni. 

Zespół Rozwoju Oprogramowania realizuje prace programistyczne w zakresie funkcjonowania, integracji i rozwoju systemów informatycznych o charakterze ogólnouczelnianym. 
Do zadań Zespołu Rozwoju Oprogramowania należy w szczególności: 
1) przygotowanie założeń projektowych do systemów informatycznych; 
2) tworzenie oprogramowania; 
3) dokumentowanie wdrażanych systemów informatycznych; 
4) obsługa zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie wytworzonych i wdrożonych systemów informatycznych. 

Zespół Instalacji Niskoprądowych zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji niskoprądowych. 
Do zadań Zespołu Instalacji Niskoprądowych w szczególności należy: 
1) obsługa i konfiguracja central telefonicznych; 
2) obsługa telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym rozliczanie faktur, współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, optymalizacja kosztów; 
3) bieżące utrzymanie, konserwacja i rozbudowa systemów: 
a) sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 
b) dozoru wizyjnego (CCTV), 
c) kontroli dostępu (KD); 
4) opiniowanie planów i projektów oraz udział w odbiorach: 
a) systemów zarządzania budynkami (BMS), 
b) systemów alarmu przeciwpożarowego (SAP), 
c) okablowania zintegrowanej sieci teleinformatycznej; 
5) zapewnienie spójności i kompatybilności technicznej systemów informatycznych. 

Zespół Bezpieczeństwa Informacji podejmuje działania związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa procesów realizowanych z udziałem systemów informatycznych SGH. 
Do zadań Zespołu Bezpieczeństwa Informacji w szczególności należy:
1) badanie stanu bezpieczeństwa procesów wspieranych przez systemy informatyczne; 
2) weryfikowanie zgodności działania systemów informatycznych z procedurami określonymi w regulacjach wewnętrznych i zewnętrznych; 
3) przedstawianie rekomendacji zmian w procesach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne Uczelni; 
4) koordynowanie realizacji zewnętrznych audytów i analiz z zakresu bezpieczeństwa informacji; 
5) realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych.
 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.