Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zwolnienia z lektoratów : Zwolnienia z lektoratów – Centrum Nauki Języków Obcych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 zwolnienia z lektoratów

 

Wykaz certyfikatów językowych oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych honorowanych przez CNJO SGH i stanowiących podstawę zaliczenia lektoratu języka obcego w całości lub jego części – rok akademicki 2021/2022
dotyczy wyłącznie studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych licencjackich i magisterskich
  

Studenci posiadający dyplom ukończenia studiów filologicznych lub lingwistycznych (licencjackich) mogą uzyskać zaliczenie całości lektoratu na studiach licencjackich – zdają egzamin końcowy (w sekretariacie CNJO należy złożyć DRUK ZGŁOSZENIA).

Studenci posiadający dyplom ukończenia studiów filologicznych lub lingwistycznych (magisterskich) mogą uzyskać zaliczenie całości lektoratu na studiach licencjackich i magisterskich – zdają egzamin końcowy (w sekretariacie CNJO należy złożyć DRUK ZGŁOSZENIA).

W celu uznania certyfikatu/dyplomu i uzyskania zaliczenia lektoratu, studenci proszeni są o: 

1. studia niestacjonarne licencjackie sobotnio-niedzielne:

  • wypełnienie formularza Podanie o przeniesienie oceny (dostępny w dziekanacie SL);
  • załączenie oryginału certyfikatu/dyplomu oraz kserokopii. 

2. studia niestacjonarne magisterskie sobotnio-niedzielne: 

  • wypełnienie formularza Podanie o przepisanie przedmiotu (dostępny w dziekanacie SM);
  • załączenie oryginału certyfikatu/dyplomu oraz kserokopii. 

Certyfikat należy okazać najpóźniej przed trzecimi zajęciami w danym semestrze. Certyfikat nie może służyć do regulowania bieżących lub zaległych zaliczeń. 

Zaliczenie lektoratu (całości lub części) leży w zakresie kompetencji koordynatora przedmiotu, który decyduje także o uznaniu dyplomów uczelni zagranicznych.

Na podstawie certyfikatów LISTA TUTAJ​​, honorowanych przez Centrum Nauki Języków Obcych SGH, studenci wyżej wymienionych typów studiów mogą uzyskać zwolnienie z całości lektoratu lub jego części przy czym certyfikat posiadany przez studenta musi być uzyskany nie wcześniej niż dwa lata przed rozpoczęciem studiów (w bieżącym roku akademickim honorowane są certyfikaty uzyskane w latach 2021, 2020 oraz w drugiej połowie roku 2019);